suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tukeen kuuluvat hoidettavalle annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon pal-velut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja hoitotehtävää tukevat sosiaali-palvelut. Palvelut hoidettavalle määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tuki hoitajalle määritellään omaishoitosopimuksessa.

Omaishoidon tuki on tarkoitettu kohdennettavaksi runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvit-seville sosiaali- ja terveyskuntayhtymän alueella asuville asiakkaille. Asiakkailla, joilla avun tarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin, ei ole oikeutta omais-hoidon tuen palkkioon. Omaishoidon tukea ei myöskään myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai palveluasumisyksikössä.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Kuusiolinna Terveys Oy
Palvelusta vastaaKuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Alue Ähtäri, Alavus, Kuortane, Soini
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Päivitetty: 31.5.2019