suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Omaishoidon tuki

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kuusamon kaupunki
Alue: Kuusamo
Palvelun kieli: suomi

Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). Tuki on määrärahasidonnainen palvelu ja se kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuesta laaditaan sopimus kunnan ja hoitajan välillä.


Toimi näin

Omaishoidontukea haetaan erillisellä lomakkeella ja se toimitetaan palvelusta vastaavalle henkilölle.


Kenelle ja millä ehdoin

Perusturvalautakunta on määritellyt omaishoidontuen myöntämisperusteet. Myöntämisperusteet on nähtävillä kaupungin kotisivuilta.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.


Palvelun toteuttaa: 
Kuusamon kaupunki