suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keminmaan kunta

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Keminmaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuen tarkoituksena on tukea vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvaa hoitoa ja asumista sekä ehkäistä tai siirtää laitoshoidon tarvetta.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista. Hoitopalkkio (rahallinen korvaus) on veronalaista tuloa.

Runsas palveluiden käyttö vaikuttaa hoitopalkkion määrään.

Omaishoidon tukeen eivät ole oikeutettuja henkilöt, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin. Mikäli koette tarvitsevanne tukea vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoitoon kotona, ottakaa yhteys kunnan palveluohjaajaan tai sosiaalityöntekijään.

Toimi näin

Voitte hakea omaishoidon tukea kirjallisella hakemuksella vanhus- ja vammaispalveluista. Hakemus löytyy kunnan sivuilta yhteystietoineen.

Erillistä hakuaikaa ei ole. Luoksenne tehdään kotikäynti, jonka tarkoituksena on kartoittaa hoidettavan toimintakyky, hoidon sitovuus sekä hoidettavan olo-suhteet.

Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden asioita hoitaa vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijä.

Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden asioita hoitaa palveluohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen tarkoituksena on tukea vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvaa hoitoa ja asumista sekä ehkäistä tai siirtää laitoshoidon tarvetta.

Omaishoidon tukeen eivät ole oikeutettuja henkilöt, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin.

Palvelu on maksuton.

Runsas palveluiden käyttö vaikuttaa hoitopalkkion määrään.

Omaishoidon tukeen eivät ole oikeutettuja henkilöt, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeminmaan kunta
Palvelun toteuttaaKeminmaan kunta
Alue Keminmaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keminmaan kunta
Päivitetty: 5.3.2019