suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemin kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Kemi
  • Julkinen palvelu

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilö avulla.

Läheisellä henkilöllä tarkoitetaan esim. hoidettavan aviopuolisoa tai läheistä ystävää. Ns. vierashoitaja ei voi toimia omaishoitajana.

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista s ...

Toimi näin

Ohjeet hakemiseen löytyvät verkkosivulta

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion, hoidettavalle annettavia palveluita sekä omaishoitajan tukemista.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Palvelun toteuttaa

Kemin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kemin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kemin kaupunki
Päivitetty: 25.10.2022