suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Omaishoidon tuki, kehitysvammaiset, vammaiset ja sairaat henkilöt

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuen palvelu on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito tapahtuu hoidettavan omassa kodissa.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanla ...

Toimi näin

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea voit hakea vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta. Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan puhelimitse tai toimita omaishoidon tuen hakemus vammaispalvelujen toimipisteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen etuus ja sen myöntäminen perustuu yksilölliseen harkintaan. Omaishoitolaki ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta omaishoidon tukeen.

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet vahvistaa Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion, hoidettavalle annettavia palveluita sekä omaishoitajan tukemista.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 16.3.2023