suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaavin kunta

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Kaavi
  • Julkinen palvelu

Kaavin kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaava omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoito yhdessä muiden palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva sekä olosuhteet ovat hoidon ja huolenpidon toteuttamiselle sellaiset, että hoitaminen on mahdollista. Ensisijaista tuen myöntämisessä on asiakkaan edut tuen asianmukaisuudesta.

Omaishoidon tuki on siis kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Toimi näin

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella ja sitä myönnetään kunnan talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Tuki on harkinnanvaraista ja sitä myönnettäessä huomioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö sekä muu palvelukokonaisuus.

Yhteydenotot kunnan vanhsutyön palveluohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoitosopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä hoidettavan, omaishoitajan ja palveluohjaajan kanssa. Hoidon tarve selvitetään yleensä asiantuntijalausuntojen perusteella sekä toimintakykyarvioinnin perusteella, joka tehdään yleensä kotona.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaavin kunta
Palvelusta vastaaKaavin kunta
Alue Kaavi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaavin kunta
Päivitetty: 31.5.2019