suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen ja sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Toimi näin

Omaishoidon tukea voit hakea lomakkeella, jonka saat omaishoidon ohjaajalta, vanhuspalveluiden toimintayksiköistä ja netistä tulostamalla. Hakemukset palautetaan omaishoidon ohjaajalle. Omaishoidon ohjaaja valmistelee ja tekee omaishoidontukipäätökset SAP-ryhmän lausunnon jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö voi saada tukea huolehtiessaan henkilöstä, joka tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa esim. sairauden tai vamman johdosta. Tukea myönnetään eniten hoitoa ja huolenpitoa vaativien hoitajille Jämsän kaupungin talousarvioon varaamien määrärahojen mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJämsän kaupunki
Palvelusta vastaaJämsän kaupunki
Alue Jämsä, Kuhmoinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 27.9.2021