suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Huittisten kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Huittinen
  • Julkinen palvelu

Omaishoidontuki maksetaan hoitajalle. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avun tarpeen mukaan. Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona hänen omaisensa tai läheisensä kanssa tai tarpeellisten palvelujen avulla.

Omaishoidontukea myönnetään määrärahojen puitteissa.

Toimi näin

Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella, johon liitetään lääkärinlausunto tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön laatima selvitys hoidettavan terveydentilasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoitolaissa (973/2005) 5 §.

Palvelu on maksuton.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHuittisten kaupunki
Palvelusta vastaaHuittisten kaupunki
Alue Huittinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Huittisten kaupunki
Päivitetty: 9.10.2020