suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenlinnan kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Hämeenlinna
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona annettavan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi myönnettävää hoitopalkkiota ja/tai muita kuntouttavia ja kotona asumista tukevia palveluita.

Toimi näin

Tukea haetaan omaishoidon tukihakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea myönnetään silloin, kun omaishoito korvaa säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai laitoshoidon ja kun hoito on ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa.

Hoidon tarve selvitetään omaishoidon koordinaattorin kotikäynnillä, jolloin tehdään palvelutarpeen arviointi. Arvioinnin tuloksena syntyy palvelusuunnitelma. Tuen myöntävät yli 65-vuotiaan osalta Ikäihmisten asiakasohjausyksikön omaishoidon koordinaattorit ja alle 65-vuotiaan osalta vammaispalvelu.

Palvelu on maksuton.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Omaishoidon tuen palveluseteli

Omaishoidon tuen palveluseteliä myönnetään vahvistamaan omaishoidon toteutumisen edellytyksiä.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaHämeenlinnan kaupunki
Alue Hämeenlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenlinnan kaupunki
Päivitetty: 19.5.2021