suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Sosiaalityön palveluissa käsitellään alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea koskevat asiat. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos läheinen hoitaa paljon hoitoa tarvitsevaa omaistaan kotona.

Toimi näin

Omaishoidon tukihakemus toimitetaan vammaispalveluihin joko tuomalla se suoraan kaupungintalon aulaan tai postittamalla. Hakemukseen on hyvä liittää lääkärinlausunto tai joku muu asiantuntijalausunto perheen tuen tarpeesta ja tilanteesta. Hakemuksen saavuttua vammaispalveluihin ottaa oman alueesi Sosiaaliohjaaja asian käsittelyyn sekä soittaa perheelle ja sopii kotikäynnin.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen suuruus määräytyy hoidettavan hoidon tarpeen ja hoidon sitovuuden perusteella. Omaishoidon tuen selvittämiseksi omaishoidon palveluohjaaja tekee kotikäynnin. Käynnillä arvioidaan omaishoidettavan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämisedellytykset.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuesta annetussa laissa säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määrästä, omaishoidon tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta.

Tuen saaminen edellyttää, että hoidettava tarvitsee vähintään toistuvasti päivittäistä henkilökohtaista huolenpitoa ja valvontaa. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 11.9.2020