suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hangon kaupunki

Omaishoidon tuki alle 65 vuotiaat

  • Palvelu
  • Hanko
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia osoittamiensa määrärahojen puitteissa. Omaishoito on vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuesta säädetään laissa omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidontuki on vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota.

Toimi näin

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä vammaispalvelun sosiaalityöntekijään. Täytä hakemuslomake ja toimita hakemus sosiaalipalvelukeskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tukea voi hakea henkilö, joka hoitaa kotona asuvaa runsasta hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevaa vammaista tai sairasta ja vaihtoehto hänen hoidolleen olisi laitoshoito. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto (C-lausunto) tai muu vastaava selvitys terveydentilasta.

Palvelu on maksuton.

Palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,50 euroa/päivä.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHangon kaupunki
Palvelusta vastaaHangon kaupunki
Alue Hanko
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Hangon kaupunki
Päivitetty: 2.3.2020