suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alajärven kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidontuki yli 65-vuotiaille

Jos ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidontukea. Omaishoidontuelle tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoidonvapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidontuki myönnetään Alajärvellä kaikille kriteerit täyttäville hakijoille, Vimpelissä määrärahan puitteissa. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Jos avun tarve on pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä tai asioinneissa, ei hakija ole oikeutettu tuen saamiseen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidontuki on veronalaista, eläkettä kerryttävää tuloa.

Kotona hoidettava henkilö voi saada kotihoidon palveluja ja hän voi osallstua kuntouttavaan päivätoimintaan. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaavuorokauteen, jos hoidon sitovuus on ympärivuorokautista tai jatkuvasti päivittäistä. Lakisääteisen vapaan lisäksi hoitajalle voidaan myöntää myös harkinnanvaraista vapaata.

Hoitoisuuden arvioinnin tekee asiaan perehtynyt työntekijä käyttäen hyväkseen eri toimintakykymittareita.

Toimi näin

Täytä hakemus omaishoidon tuesta ja palauta se osoitteeseen:

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Omaishoidon tuki

Lääkärintie 1

62900 Alajärvi

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAlajärven kaupunki
Palvelusta vastaaAlajärven kaupunki
Alue Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alajärven kaupunki
Päivitetty: 6.5.2020