suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Omaishoidon tuki (65 vuotta täyttäneet)

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Omaishoito on ikääntyneen henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tukena maksetaan omaishoitajalle hoitopalkkiota, joka on veronalaista tuloa ja jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tukeen voi sisältyä myös muita palveluja.

Omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin, joiden toteuttamisesta sovitaan kaupungin ja omaishoitajan kanssa tehtävässä sopimuksessa.Sopimuksen lisäksi omaishoidon toteutuksesta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi.

Toimi näin

Voit hakea yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukea kirjallisella hakemuslomakkeella, jonka voit palauttaa Neuvontapiste Nestoriin. Soittamalla Neuvontapiste Nestoriin saat myös lisää tietoa omaishoidon tuesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

1.Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa

2.Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla

3.Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia

4.Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvin voinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää

5.Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja

6.Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edunmukaista.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahoihin sidottu tuki, johon Rovaniemellä perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 23.3.2020