suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tornion kaupunki

Omaishoidettavien palvelut

  • Palvelu
  • Tornio
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään omaishoitoa koskevassa sopimuksessa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään asiakkaan omatoimisuus, palvelujen ja tuen tarve, tavoitteet ja vastuutahot näiden toteuttamiseksi ja palvelujen määrät kuukaudessa. Määräytymisperusteista päätetään kunnittain paikallistasolla. Omaishoidontuen saaminen edellyttää, että kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen. Hoitajana voi toimia muukin henkilö kuin hoidettavan omainen.

tukipalveluita on:

  • Intervallihoito
  • Sijaishoitaja kotiin
  • Kuntohoitajan palvelut

Toimi näin

Lisätietoja omaishoidontuesta ja tukipalveluista vanhupalpalveluneuvojalta.

Vanhuspalveluneuvoja on toimistolla paikalla arkisin klo 8-10. Muulloin ajanvarauksella, joka tapahtuu puhelimitse numerosta 040 751 1841 ma-pe klo 8-15.

Tornion pääterveysasema

Sairaalakatu 1

95400 Tornio

Toimisto on avoinna 8.00 – 11.30 ja 12.30 – 15.00. Toimistolle pääsee työterveysaseman sisäänkäynnin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidontuki myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan. Omaishoidon tukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen läheisensä kanssa. Sopimus omaishoidon tuesta voidaan tehdä myös muun läheisen henkilön kuin hoidettavan omaisen kanssa. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä. Lisätietoja omaishoidontuesta palveluneuvojalta, puh. 040 751 1841.

Palvelu on maksuton.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTornion kaupunki
Palvelusta vastaaTornion kaupunki
Alue Tornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tornion kaupunki
Päivitetty: 18.9.2020