suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää oppilaitos. TE-toimisto tai kuntakokeilu ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta tai kuntakokeilulta saatavan lausunnon perusteella eli sinun pitää olla työnhakijana ja oikeus työttömyysetuuteen. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto tai kuntakokeilu arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Jos opiskeluasi on päätetty tukea, saat opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai korotusosaa.

Tukea saavana opiskelijana sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos TE-toimisto tai kuntakokeilu ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysetuuteen voi päättyä ja maksettua etuutta voidaan periä takaisin. Tukemisen keskeyttäminen edellyttää pätevää syytä, esimerkiksi työhön meno, sairaus tai perhevapaa.

Ilmoita TE-toimistolle tai kuntakokeilulle opintojen tilapäisestä keskeytymisestä määräajaksi (esim. pitkäaikaisen sairausloman, perhevapaan tai pitkäkestoisen työn vuoksi), koska tukiaika kuluu kunnes keskeytymisestä ilmoitetaan. TE-toimisto tai kuntakokeilu harkitsee esittämäsi syyn pätevyyden. Oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. Muista myös ilmoittaa TE-toimistolle tai kuntakokeilulle opintojen jatkumisesta tilapäisen keskeytymisen jälkeen.

Toimi näin

Jos suunnittelet opiskelua TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaana, ota yhteyttä omaan toimipaikkaasi jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi- palvelussa.

Yhteydenotto on tarpeen, jotta TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija voi arvioida koulutustarpeesi ja millaiset koulutukset parhaiten tukisivat työllistymistäsi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi.

Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään opinnoista Koulutuspalvelun tuottajan selvitys suunnitelluista opinnoista -lomake. Täytä itse Perustelut koulutustarpeelle -lomake ja toimita täytetyt lomakkeet TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. TE-toimisto tai kuntakokeilu tekee ratkaisun opiskelun tukemisesta lomakkeet saatuaan.

Huomioi, että ratkaisu opintojen tukemisesta tulee pääsääntöisesti saada ennen opintojen aloittamista, eikä tukea myönnetä jo aloitettuihin opintoihin. Opiskelupaikan hakeminen ei kuitenkaan vaikuta työttömyysturvaasi. Jos suunnittelemiasi opintoja ei hyväksytä työttömyysetuudella tuettaviksi, tarkista TE-toimistosta tai kuntakokeilusta, voitko suorittaa opintoja lyhytkestoisesti tai sivutoimisesti. Lyhytkestoinen tai sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos olet valmis kokopäivätyöhön opiskelun aikana.

Jos haluat aloittaa lyhytkestoiset opinnot, olethan yhteydessä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun ennen opintojen alkua.

Kun omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on alkanut huomioi, että sinulla myös velvollisuuksia:

  • osallistua opetukseen
  • edetä opinnoissa eli korkeakouluopinnoissa on suoritettava keskimäärin 5 opintopistettä opintokuukautta kohden, muissa opinnoissa edettävä koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti (ka. 3 ov/kk tai 4,5 osp/kk tai vähintään 25 h/vko)
  • ilmoittaa opintojen etenemisestä TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa sovitulla tavalla
  • ilmoittaa TE-toimistoon tai kuntakokeiluun, jos opinnot eivät etene suunnitelmien mukaan, opinnot keskeytetään tai lopetetaan tai menet yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön
  • ilmoittaa opintojen päättymisestä ja esittää TE-toimiston tai kuntakokeilun pyytäessä todistus suoritetuista opinnoista
  • hakea työtä työllistymissuunnitelmassa sovitulla tavalla eli lähtökohtaisesti yli kuukauden kestävissä opinnoissa kolmeen paikkaan jokaisen kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana (ei koske päätoimisia luku- ja kirjoitustaidon opintoja).

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta saat työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee työnhakijana TE-toimistossa tai kuntakokeilussa, oikeus työttömyystukeen ja vähintään 25-vuotias. Lisäksi sinulla täytyy olla TE-toimiston tai kuntakokeilun toteama koulutustarve ja opintojen tulee TE-toimiston tai kuntakokeilun arvioin mukaan olla paras tapa edistää työllistymistäsi.

Opinnoista tulee sopia TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Voit saada työttömyysetuutta alkaneisiin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi, tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia. Päätoimisia ovat yleensä tutkintoon johtavat opinnot ja muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Muut vastuuorganisaatiotLapin työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 27.6.2022