suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Kokeilukunnan asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää oppilaitos. Kotikunta ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, kotikunta arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Tuen määrä ja sen maksaminen

Jos opiskeluasi on päätetty tukea, saat opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Tukea saavana opiskelijana sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos kotikunta ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysetuuteen voi päättyä ja maksettua etuutta voidaan periä takaisin. Tukemisen keskeyttäminen edellyttää pätevää syytä (esimerkiksi työhön meno, sairaus, perhevapaa).

Ilmoita viipymättä kotikunnalle opintojen tilapäisestä keskeytymisestä määräajaksi (esim. pitkäaikaisen sairausloman, perhevapaan tai pitkäkestoisen työn vuoksi), koska tukiaika kuluu kunnes keskeytymisestä ilmoitetaan. Kunta harkitsee esittämäsi syyn pätevyyden. Oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. Muista myös ilmoittaa kotikunnalle opintojen jatkumisesta tilapäisen keskeytymisen jälkeen.

Lyhytkestoinen, eli alle kuusi kuukautta kestävä opiskelu

Sinun on myös mahdollista opiskella työttömyysetuutta saaden, jos opintosi kestävät alle kuusi kuukautta ja tekemäsi opinnot auttavat sinua työllistymään. Tämä palvelu on vain yli 25-vuotiaille. Laki on tullut voimaan 31.12.2018.

Toimi näin

Jos suunnittelet opiskelua työnhakija-asiakkaana, ota yhteyttä omaan toimipaikkaasi hyvissä ajoin jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi –palvelussa. Yhteydenotto on tarpeen, jotta kunnan virkailija voi arvioida koulutustarpeesi ja jotta voitte keskustella, millaiset koulutukset parhaiten tukisivat työllistymistäsi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa työllistymisesi edistämiseksi.

Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään opinnoista lomake Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621. Täytä itse Perustelut koulutustarpeelle –lomake KK623 ja toimita täytetyt lomakkeet kotikuntaasi. Kunta tekee ratkaisun opiskelun tukemisesta lomakkeet saatuaan.

Huomioi, että ratkaisu opintojen tukemisesta tulee pääsääntöisesti saada ennen opintojen aloittamista, eikä tukea myönnetä jo aloitettuihin opintoihin. Opiskelupaikan hakeminen ei kuitenkaan vaikuta työttömyysturvaasi. Jos suunnittelemiasi opintoja ei hyväksytä työttömyysetuudella tuettaviksi, tarkista kotikunnastasi voitko suorittaa opintoja sivutoimisesti. Sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos olet valmis kokopäivätyöhön opiskelun aikana.

Jos haluat aloittaa lyhytkestoiset opinnot, olethan yhteydessä kotikuntaasi ennen opintojen alkua. Kunta yleensä selvittää opintosi selvityspyynnön kautta ja antaa aina lausunnon opintojen aloittamisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Saadaksesi työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee olla kotikunnan asiakas ja vähintään 25-vuotias. Lisäksi sinulla täytyy olla kunnan toteama koulutustarve ja opintojen tulee kunnan arvioin mukaan olla paras tapa edistää työllistymistäsi. Opinnoista tulee sopia kotikunnan kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Voit saada työttömyysetuutta alkaneisiin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi, tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia. Päätoimisia ovat mm. tutkintoon tähtäävät korkeakouluopinnot ja muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Päätoimisuuden lisäksi opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai näiden tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Yhtä opintokokonaisuutta voidaan tukea enintään 24 kuukautta poikkeuksena perusopetuksen suorittaminen, jota voidaan tukea enintään 48 kuukautta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 26.2.2021