suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

 • Palvelu
 • 8 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Kokkola, Kannus, Perho, Kaustinen, Halsua, Lestijärvi, Toholampi tai Veteli, ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta eli työttömyysturvaa päätoimista omaehtoista opiskelua ...

Toimi näin

Kun suunnittelet omaehtoista opiskelua, ota yhteyttä kuntakokeilun asiantuntijaan esimerkiksi yhteydenottopyynnöllä Oma asiointi -verkkopalvelussa. Opinnoista tulee sopia asiantuntijan kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Asiantuntija arvioi koulutustarpeesi ja opintojen merkityksen työllistymisesi kannalta.

Voit saada työttömyysturvaa aiemmin aloitettuihin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään lomakkeen Koulutuspalvelun tuottajan selvitys suunnitelluista opinnoista. Täytä itse Perustelut koulutustarpeelle -lomake ja toimita täytetyt lomakkeet kuntakokeiluun. Kun kuntakokeilu on saanut lomakkeet, se tekee ratkaisun opiskelun tukemisesta.

Tukea saavana opiskelijana sinun pitää ilmoittaa kuntakokeilulle muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos kuntakokeilu ja työttömyysturvan maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysturvaan voi päättyä ja maksettua työttömyysturvaa voidaan periä takaisin.

Ilmoita kuntakokeilulle opintojen tilapäisestä keskeytymisestä. Tee ilmoitus mahdollisimman pian, sillä tukiaika kuluu, kunnes ilmoitat keskeytymisestä. Opintojen keskeyttäminen edellyttää pätevää syytä, joita ovat esimerkiksi pitkäkestoinen työ, pitkäaikainen sairausloma tai perhevapaa. Esimerkiksi oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. Kuntakokeilun asiantuntija arvioi esittämäsi syyn pätevyyden. Muista myös ilmoittaa kuntakokeilulle opintojen jatkumisesta tilapäisen keskeytymisen jälkeen.

Jos olet ollut poissa opinnoista ilman hyväksyttävää syytä, oikeutesi työttömyysturvaan lakkaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada työttömyysturvaa omaehtoisia opintoja varten, jos kuntakokeilun asiantuntija arvioi, että

 • sinulla on tarve koulutukselle,
 • opinnot parantavat merkittävästi mahdollisuutta työllistymiseesi ja
 • opinnot ovat paras tapa edistää työllistymistäsi.

Lisäksi

 • sinun täytyy olla työnhakijana TE-palveluissa,
 • sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta opintojen aikana, mikäli työttömyysturvalain mukaiset edellytykset täyttyvät,
 • sinun täytyy olla vähintään 25-vuotias ja
 • opintojen tulee täyttää niitä koskevat kriteerit.

Voit saada työttömyysturvaa aiemmin aloitettuihin opintoihin, jos

 • opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi
 • olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana
 • olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Kun omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla on alkanut, sinulla on tiettyjä velvollisuuksia.

Sinun täytyy

 • osallistua opetukseen,
 • edetä opinnoissa niin, että korkeakouluopinnoissa suoritat keskimäärin 5 opintopistettä opintokuukautta kohden ja muissa opinnoissa etenet koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti,
 • ilmoittaa opintojen etenemisestä kuntakokeiluun,
 • ilmoittaa kuntakokeiluun, jos opinnot eivät etene suunnitelmien mukaan, keskeytät tai lopetat opinnot tai menet yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön,
 • ilmoittaa opintojen päättymisestä,
 • pyynnöstä esittää kuntakokeilulle todistus suoritetuista opinnoista ja
 • hakea työtä työllistymissuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Omaehtoisia opintoja suorittavan työnhakuvelvollisuus

Jokaisen omaehtoisia opintoja suorittavan työnhakuvelvollisuus kirjataan työllistymissuunnitelmaan ja se määräytyy sovitun mukaisesti. Työnhakuvelvollisuus määräytyy lähtökohtaisesti täysimääräisenä eli sinun tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.

Yli kuukauden kestävissä opinnoissa haettavien työmahdollisuuksien määrään ja tarkastelujakson pituuteen vaikuttaa se, onko sinulla suoritettuna peruskoulun tai lukion jälkeen tutkintoon johtanut ammatillisia valmiuksia antava koulutus. Jos et ole suorittanut edellä mainittua koulutusta, työnhakuvelvollisuus määräytyy alennettuna, eli sinun tulee hakea kolmea työmahdollisuutta kuukaudessa.

Mikäli sinulla on tutkintoon johtanut ammatillisia valmiuksia antava koulutus, työllistymissuunnitelmaan sisällytetään täysimääräinen työnhakuvelvollisuus.

Jos opiskelet luku- ja kirjoitustaidon opintoja päätoimisesti, sinulle ei aseteta työnhakuvelvollisuutta kyseisen koulutuksen aikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 14.9.2023