suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ojituksesta ilmoittaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Maankuivatuksessa vahinkoa tai haittaa aiheuttava vesi johdetaan pois halutulta maa-alueelta, ojittamalla, puroja ja valtaojia perkaamalla tai putkittamalla. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava etukäteen ELY-keskukselle.

Vähäisenä ojituksena, kun ojitusta ei tehdä happamilla sulfaattimailla tai pohjavesialueilla, voidaan pitää seuraavia tapauksia:

  • pienehkön metsäkappaleen ojitus
  • rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekeminen omalle maalle
  • vähäisen peltolohkon ojittaminen
  • peltolohkon täydennysojittaminen
  • peltolohkon salaojitus.

Ojitusilmoituksen tarkoituksena on antaa valvontaviranomaisille mahdollisuus arvioida tarvitseeko hanke vesilupaa tai ojitustoimitusta. Ilmoitusmenettelyllä varmistetaan, että ilmoittaja saa tarvittavaa tietoa ojituksen lupatarpeesta ja ohjausta toimenpiteiden suorittamiseen mahdollisimman haitattomasti.

Toimi näin

Tarkempia tietoja ojituksen suunnittelusta, huomioon otettavista asioista ja ilmoituksen tekemisestä löytyy ympäristöhallinnon Maankuivatus ja ojitus -verkkosivulta. ELY-keskuksesta voi tarvittaessa tiedustella, onko ojitusilmoituksen tekeminen tarpeellista.

Jos ilmoitus on tehtävä, täytä Ilmoitus ojituksesta -lomake. Lähetä hakemus ja siihen vaadittavat asiakirjat (mainittu lomakkeessa) ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon. Hakemuksen voi myös tulostaa ja postittaa ELY-keskuksen kirjaamoon (yhteystiedot löytyvät Palvelupaikat -kohdasta).

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoituksessa on esitettävä muun muassa tiedot perattavista ja kaivettavista uomista ja niiden sijainnista sekä ojituksen vaikutuksista ympäristöön.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä 60 vuorokautta ennen suunnitellun toimenpiteen aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoitukset käsitellään 60 vuorokauden kuluessa.

Voimassaoloaika

Viranomainen antaa tarkempia ohjeita ilmoituksenvaraisen työn suorittamisesta ja ilmoituksen voimassaolosta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotHämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 23.3.2021