suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Oikeusgeneettinen isyystutkimus viranomaisen tilauksesta tai määräyksestä

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kielet: suomi, ruotsi, englanti

Oikeusgeneettinen isyystutkimus (DNA-tutkimus) tehdään, kun biologisen isyyden suhteen on epäselvyyttä tai epävarmuutta. Lastenvalvoja voi tilata tutkimuksen isyyden selvittämisen yhteydessä, jos mahdollinen isä pyytää sitä tai lastenvalvoja katsoo tutkimuksen tarpeelliseksi. Oikeusgeneettinen isyystutkimus on tilattava myös niissä tilanteissa, joissa äidin tai mahdollisen isän henkilöllisyyttä ja perhesiteitä osoittavat asiakirjat ovat puutteelliset, eikä lisäselvitystä ole kohtuudella saatavissa. Tuomioistuin voi määrätä oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tehtäväksi isyyden vahvistamista tai kumoamista koskevassa asiassa, jos asianosainen sitä vaatii tai jos tuomioistuin pitää sitä muutoin tarpeellisena asian selvittämiseksi.

Perustutkimuksessa tutkitaan lapsi, äiti ja mahdollinen isä. Tässä tutkimuksessa saadaan varmuus siitä, onko tutkittu mies tutkitun lapsen isä. Tutkimus valmistuu yleensä 1-2 viikossa. Tutkimusvastaus toimitetaan kirjeitse tutkimuksen tilanneelle lastenvalvojalle tai määränneelle tuomioistuimelle. Tutkimusvastauksia ei anneta puhelimitse.


Toimi näin

THL:n oikeusgenetiikkayksikkö toimittaa pyynnöstä näytteenottovälineet ja näytteiden lähetyskuoret sekä näytteenottoa koskevat ohjeet. Ensisijainen näyte oikeusgeneettisessä isyystutkimuksessa on posken sisäpinnan sivelynäyte. Näytteet otetaan lastenvalvojien tilaamissa tutkimuksissa lastenvalvojan valvonnassa. Tuomioistuimien määräämissä tutkimuksissa näytteet ottaa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö terveydenhuollon toimintayksikössä. Lastenvalvoja ei voi valvoa tuomioistuimen määräämää näytteenottoa.


Kenelle ja millä ehdoin

Lastenvalvoja voi tilata tutkimuksen isyyden selvittämisen yhteydessä, jos mahdollinen isä pyytää sitä tai lastenvalvoja katsoo tutkimuksen tarpeelliseksi. Tuomioistuin voi määrätä oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tehtäväksi isyyden vahvistamista tai kumoamista koskevassa asiassa, jos asianosainen sitä vaatii tai jos tuomioistuin pitää sitä muutoin tarpeellisena asian selvittämiseksi. Palvelu on kansalaiselle maksuton, kun se tehdään lastenvalvojan tilauksesta tai tuomioistuimen määräyksestä.

Palvelu on maksullinen.

Palvelun kustannuksista vastaa oikeusministeriö.


Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä

Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta


Palvelun toteuttaa: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)