suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kalajoen kaupunki

Ohjeet Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien avustusten hakemiseen

  • Palvelu
  • Kalajoki
  • Julkinen palvelu

Kalajoki Akatemian nuorisopalvelut tarjoaa kolmannen sektorin toimijoille tukea toimintaansa. Tarjoamme yhdistyksille ja järjestöille yhteistyökumppanin suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa kalajokisille lapsille ja nuorille.

Jaettavan avustuksen tarkoitus on auttaa yhdistyksiä toteuttamaan korkealaatuista ja mielekästä toimintaa lapsille ja nuorille.

Toimi näin

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta.

Poikkeustapauksissa hakemukset toimitetaan sähköisesti liitteineen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@kalajoki.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Kalajoen kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avus­tuksia talousarvioon varatuista määrärahoista kaupunginhalli­tuksen hyväksymien avustusohjeiden mukaisesti. Avustuksen myöntämisen ensisijaiset perusteet ovat avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti Kalajoen kaupungin alueella toimiville yhteisöille ja järjestöille.

Avustushakemuksen liitteenä tulee olla yhteisön tai järjestön toi­mintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja ti­linpäätös. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Poikkeustapauksissa yhdistysten yleisavustushakemukset sekä kohdeavustushakemukset voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse: Kalajoen kaupunki, kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa toiminta-avustuksia kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoiminnasta vastaaville kolmannen sektorin toimijoille. Yleis- ja perusavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, järjestöt ja seurat jotka ovat rekisteröityneitä toimijoita ja jotka järjestävät toimintaa paikkakunnalla. Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät työryhmät kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden ja myönnetty kohdeavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuitteja tai laskua vastaan. Kohdeavustusta haettaessa täytetään hakemukseen hankkeen yhteyshenkilö sekä liitetään hakemukseen toimintasuunnitelma, joka sisältää kustannuslaskelman.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Palvelun toteuttaa

Kalajoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Kalajoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Kalajoen kaupunki
Päivitetty: 26.4.2023