suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ohjaus ja neuvonta maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

ELY-keskus ohjaa ja neuvoo kuntia ja eri yhteistyötoimijoita maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvissä asioissa.

Kotoutumisen edistäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen ja- tasojen välillä sekä hyvää alueellista yhteistyötä eri maahanmuuttotoimijoiden välillä. Ohjaus ja neuvonta tukee hyvien väestösuhteiden kehittymistä sekä etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämistä.

Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kuntien tehtäväksi kotoutumisen kehittämisen, suunnittelun ja seurannan paikallistasolla. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että sen tarjoamat palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille ja pakolaisina kuntaan muuttaneille henkilöille.

Kotoutumisella tuetaan maahanmuuttajan osallisuutta yhteiskunnassa siten, että maahanmuuttajat saavat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja kotoutumista edistävistä palveluista.

Toimi näin

Kunta tai toimijataho ottaa yhteyttä ELY-keskukseen puhelimitse tai kirjeitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 29.9.2020