suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pudasjärven kaupunki

Nuorten työpaja

  • Palvelu
  • Pudasjärvi
  • Julkinen palvelu

Karhupajalla pyritään työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen, työkokeiluun, työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. Työmetodi perustuu tekemällä oppimiseen. Työpajojen menetelmiksi ovat käytännön työn tekemisen ohella vakiintuneet työvalmennus, ryhmävalmennus ja yksilövalmennus.

Työvalmennusta toteutetaan valmentautujan yksilöllisen tavoitesuunnitelman mukaan auto-, metalli-, puu-, Verkkis-, keittiö- ja siivoustyöpajoissa sekä seinättömän työpajatoiminnan muodossa. Yksilövalmennus on valmentautujan kokonaisvaltaista tukea kaikilla elämän- ja arjenhallinnan alueilla.

Toimi näin

Valmentautujat voivat tulla Karhupajalle työhallinnon, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen tai maahanmuuttoviranomaisen lähettämänä. Pajalle voi hakeutua myös itsenäisesti tai oppilaitoksen tai etsivän nuorisotyön ohjaamana.

Kenelle ja millä ehdoin

Työpajatoimintaan voivat päästä alle 29-vuotiaat nuoret.

Karhupaja on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille tai aikuisille, joilta puuttuu ammatillinen koulutus ja/tai työkokemus, ammatinvaihtajille, työ- ja toimintakyvyltään heikentyneille työnhakijoille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille sekä työmarkkinoille integroitumisessa tukea tarvitseville maahanmuuttajille.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille tarkoitettuja yhteisöjä, joiden järjestämisestä vastaavat kunnat yhdessä tai yksin tai jokin nuorten palveluja tuottava yhteisö.

Työpajatoiminnan idea on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun.

Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Nuori tulee työpajaan yleensä viranomaisen ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Hänellä on oikeus saada henkilökohtainen valmennussuunnitelma.

Työpajatoiminnan järjestäjä saa pyytää nuorta esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että nuori on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työpajassa tai että nuori on riippuvainen huumeista.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPudasjärven kaupunki
Palvelun toteuttaaPudasjärven kaupunki
Alue Pudasjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pudasjärven kaupunki
Päivitetty: 1.11.2019