suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Nuorten tiedotus ja neuvonta

 • Palvelu
 • Kajaani
 • Julkinen palvelu

Nuorille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tuottavat pääasiassa kunnat ja järjestöt ja ne perustuvat nuorten tiedon ja tuen tarpeisiin. Nuorten lisäksi palveluiden kohderyhmään kuuluvat nuorten vanhemmat, nuorten parissa toimivat sekä nuorisoalaa opettavat ja opiskelevat. Kajaanin nuorisopalveluissa nuorten tiedotustoiminta läpäisee koko nuorisopalvelun. Nuorille suunnattu tiedottaminen ja ohjaaminen kuuluu kaikille ohjaajille. Nuorten parissa tuetaan myös vertaistiedottamista. Some on otettu käyttöön tiedottamisessa ja neuvonnassa ja sitä tehdään myös nuorten kanssa yhdessä.

Ohjaamo Nupassa nuorten palvelupaikassa on Neuvokki. Se toimii tiedotus ja neuvontatyön perusperiaatteiden mukaisesti. Nuppa sijaitsee Asemakatu 2:ssa, ensimmäisessä kerroksesa. Sinne voi tulla, minkä tahansa asian tai ongelman tiimoilta. Neuvokista voidaan ohjata Nupan muiden palveluiden piiriin. Nuppa Neuvokki on avoinna arkisin ma-pe. Tarkemmat ajat löytyvät Facebook sivuilta Kajaanin kaupungin nuorisotyö. Normaalisti se on avoinna klo 9-16. Loma-aikoina voi olla lyhyemmät aukioloajat. Neuvokin puhelin 044 4214373

Kenelle ja millä ehdoin

PERIAATTEET

 1. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut on pidettävä avoimina kaikille nuorille ilman poikkeuksia.
 2. Tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus kaikille nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ryhmiin ja nuoriin, joilla on erityistarpeita.
 3. Palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman ajanvarausta. Aukioloaikojen on vastattava nuorten tarpeita.
 4. Tiedon tulee perustua nuorten toiveisiin. Tiedon tulee kattaa kaikki nuoria kiinnostavat aiheet.
 5. Nuorta on kunnioitettava yksilönä ja jokaisen vastauksen on oltava yksilöllinen. Samalla pyritään edistämään nuoren omia toimintamahdollisuuksia, itsemääräämisoikeutta ja hänen kykyään hyödyntää ja soveltaa tietoa.
 6. Palvelujen on oltava maksuttomia.
 7. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä kunnioitetaan nuoren yksityisyyttä ja oikeutta olla kertomatta henkilöllisyyttään.
 8. Tehtävään koulutettu henkilöstö vastaa palveluiden tuottamisesta.
 9. Tieto on ajantasaista, oikeaa, luotettavaa ja helposti hyödynnettävää.
 10. Tarjottavan tiedon puolueettomuus pyritään varmistamaan kaikin tavoin käyttämällä useita eri lähteitä ja tarkistamalla niiden luotettavuus.
 11. Tarjottavan tiedon on oltava vapaata kaikista uskonnollisista, poliittisista, aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista.
 12. Palveluilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti nuoria käyttämällä erilaisia

menetelmiä, välineitä ja toimintatapoja, jotka soveltuvat eri ryhmille ja erilaisiin tiedon

tarpeisiin.

13. Nuorille on mahdollistettava tilaisuus osallistua työmuodon sisältöjen ja toiminnan

kehittämiseen, esimerkkinä vertaisryhmätoiminta, uusien menetelmien kehittäminen,

palvelujen arviointi.

14. Palvelujen tulee toimia yhteistyössä nuorille suunnattujen muiden palveluiden ja rakenteiden kanssa, esimerkkinä moniammatillinen ja monialainen verkostoyhteistyö.

15. Tiedon välittämisessä tulisi hyödyntää uusia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia sekä myös kehittää nuorten taitoja näiden hyödyntämisessä.

16. Palvelujen rahoituslähteet eivät saa toimia niin, että ne estävät nuorten tieto- ja neuvontakeskusta tai -palvelua soveltamasta näitä periaatteita.

© ERYICA – 2004

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKajaanin kaupunki
Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021