suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Nuorten palveluohjaus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Vesannon kunta
Alue: Vesanto
Palvelun kieli: suomi

Nuori itse, hänen perheenjäsenensä tai läheisensä voivat ottaa yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijään, joka ohjeistaa asiakkaan oikeiden palvelujen ääreen yksilölliset tarpeet huomioiden. Neuvonnan ja ohjauksen avulla tuetaan nuoren ja perheen hyvinvointia niin, että ne tukevat myös nuoren terveyttä. Yhteyttä voi ottaa myös etsivä nuorisotyöntekijään tai koulun oppilashuoltoon ja koulukuraattoriin.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Jos 13-17-vuotiaalla nuorella on terveyteen, sairauteen tai vammaisuuteen, perhe- tai kaverisuhteisiin tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, hänelle ja hänen perheelleen tarjotaan ohjausta ja neuvontaa. Neuvojat kertovat, millaista apua ja palveluita on tarjolla, miten palveluihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat perhettä kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Nuoren huoltaja, muu läheinen tai nuori itse voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.


Palvelun toteuttaa: 
Vesannon kunta