suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki, ohjauspalkkio

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rautavaaran kunta
Alue: Rautavaara
Palvelun kieli: suomi

Rautavaaran kunnalla on käytössä nuorisotyön ohjauspalkkiojärjestelmä. Kun ohjattuun toimintaan osallistuu vähintään 5 lasta/nuorta jokaisella toimintakerralla ja toimintaa ohjaa tai ohjauksen järjestämisestä vastaa täysi-ikäinen henkilö, toiminnan järjestäjä (yhdistys, järjestö, seura) saa 5 euroa toimintakerralta, joka on kestoltaan vähintään 60 minuuttia, kun ohjaaja ei saa ohjauksesta muuta palkkiota, vaan ohjaus tapahtuu talkoo- tai harrastustoimintana.


Toimi näin

Hakeminen:

1. Ennen ohjauspalkkion maksamista toimintaryhmän on tehtävä kirjallinen hakemus aloituslomakkeella kunnan nuorisotoimelle.

2. Samalla hakijalla voi olla useita toimintaryhmiä, mutta niistä kaikista on tehtävä erillinen hakemus.

3. Ohjauspalkkio maksetaan samalle toimintaryhmälle enintään kahdesta toimintakerrasta viikossa. Yksi toimintakerta on kestoltaan vähintään 60 min.

4. Ohjauspalkkion saa vain, jos ohjaaja ei saa ohjauksesta muuta palkkiota, vaan ohjaus tapahtuu talkoo- ja harrastustoimintana.

5. Jokainen ohjaaja velvoitetaan pitämään ohjaustilaisuuksistaan kirjanpitoa, josta ilmenee ohjattavien määrä, ikä ja toimintakerrat. Kirjanpito on esitettävä nuorisotoimelle ennen ohjauspalkkion maksamista.

6. Ohjauspalkkiota ei voi saada sekä liikunta- että nuorisotoiminnan määrärahoista.

Ohjauspalkkiot maksetaan vain hakijana olevan yhdistyksen tai toimintaryhmän tilille. Maksatus tapahtuu takautuvasti puolivuosittain. Jaksot ovat 1.1.-30.6. ja 1.7.-31.12.


Kenelle ja millä ehdoin

Ohjauspalkkioon oikeutettujen toimintaryhmien tulee täyttää seuraavat ehdot:

- toiminta on avointa kaikille lapsille ja nuorille.

- toimintaan osallistujat ovat pääosin rautavaaralaisia.

- toimintaan osallistuu jokaisella toimintakerralla vähintään 5 lasta/nuorta.

- toimintaa ohjaa tai ohjauksen järjestämisestä vastaa täysi-ikäinen henkilö.

- toiminnan tulee olla nuorisolain (1285/2016) 2§ määritelmän mukaista nuorisotoimintaa, ts. kansalaistoimintaa, joka edistää nuoren kasvua ja kansalaisvalmiuksia.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.


Palvelun toteuttaa: 
Rautavaaran kunta