suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Valkeakosken kaupunki
Alue: Valkeakoski
Palvelun kieli: suomi

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Yleisavustus on tarkoitettu yleiseen nuorisoyhdistyksen toimintaan ja yleisavustusten hakuaika on keväisin.

Kohdeavustuksella tarkoitetaan nuorisoyhdistykselle tai muille nuorten vapaille toimintaryhmille myönnettyä kertaluoteista avustusta. Tällaisia avustuksia ovat mm. jonkin erityisen tai tiettynä ajan-kohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus, nuorisotoiminnan käyn-nistämiseen ja uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus, matka-avustus sekä toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustaminen. Kohdeavustuksen saajalle voidaan asettaa nuorisotyötä palvelevia velvoitteita. Kohdeavustusa ei anneta yksittäisille nuorille. Kohdeavustusten hakuaika on ympäri vuoden ja hakemus vapaamuotoinen. Avustus maksetaan kuitteja vastaan.

Leiritoiminta-avustus on tarkoitettu nuorisoyhdistysten leiritoimintaan. Leirin keston oltava vähintään 2 vrk. Hakuaika on viimeistään 2 kk leirin jälkeen.


Toimi näin

Avustusten hakulomakkeita saa nuorisotoimistosta tai voi tulostaa kaupungin verkkosivuilta.

Hakulomakkeet palautetaan täytettyinä nuorisotoimistoon.


Kenelle ja millä ehdoin

Paikallisen nuorisotoiminnan tukemiseksi Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi myöntää vuosittain yleisavustusta ja leiriavustusta. Lisäksi myönnetään kohdeavustusta sekä paikallisille nuorisoyhdistyksille että muille nuorten vapaille toimintaryhmille.

Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita ja muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt, hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä ja joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.


Palvelun toteuttaa: 
Valkeakosken kaupunki