suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Nuohous

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Konneveden kunta
Alue: Konnevesi
Palvelun kieli: suomi

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen, kuten noen ja tuhkan aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö ja ympäristönsuojelu. Nouhous myös vähentää polttoaineen kulutusta, edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Konnevedellä nuohouksesta vastaa piirinuohoaja Pasi Pasanen. Laki velvoittaa kiinteistön omistajan huolehtimaan kiinteistönsä vuosittaisesta nuohouksesta. Nuohooja käy kiinteistöllä ilmoittamatta, mutta mikäli et ole ollut paikalla tulee sinun itse sopia uusi ajankohta kiinteistön nuohoukselle.

Nuohooja tarkastaa tavanomaisen käyntinsä yhteydessä silmämääräisesti tulisijojen ja savuhormien kunnon ja pyydettäessä suorittaa erilaisten mittalaitteiden avulla tulisijojen ja savuhormien tarkastuksen. Nuohooja voi tarkastaa myös rakennuksen yleiseen paloturvallisuuteen liittyvät asiat. Paloturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä piirinuohoojaan, paikallisen pelastusviranomaiseen tai Konneveden rakennusvalvontaan.

Nuohouspalvelu sisältää:

1) valmistelutoimet

2) tulisijan, savuhormin, sen lisälaitteiden sekä liitinhormin ja yhdyshormin nuohouksen

3) tulisijan ja savuhormin kunnon tarkastuksen

4) tukkeutuneen savuhormin avaamisen

5) savupeltien puhdistamisen ja niiden toiminnan tarkistuksen

6) nuohouksesta kertyneen tuhkan ja muun jätteen poistamisen sekä sen paloturvallisen sijoituksen

Tulisijan, sen hormien ja ilmanvaihdon on työn suorituksen jälkeen oltava samassa käyttövalmiudessa kuin ennen nuohousta.

Muista töistä voidaan sopia erikseen lisätyönä.


Toimi näin

Nuohooja käy kiinteistöllä ilmoittamatta, mutta mikäli et ole ollut paikalla tulee sinun itse sopia uusi ajankohta kiinteistön nuohoukselle. Nuohoojaan voit ottaa myös yhteyttä puhelimitse:

Pasi Pasanen

Puh: 0400546786


Kenelle ja millä ehdoin

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Avotakan tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja eivät koske samat velvoitteet nuohouksen suhteen.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon (esimerkiksi vuokramökki) ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Palvelu on maksullinen.

Nuohoojat laskuttavat työnsä rakennuksen omistajalta.


Tausta ja lainsäädäntö

Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet pitää huoltaa ja puhdistaa siten, että niistä ei aiheudu palovaaraa.

Kuntien muodostama pelastustoimen alue päättää nuohoustoimen järjestämisestä alueella. Pelastustoimen alue voi huolehtia nuohouksesta itse tai tilata työn yritykseltä. Pelastustoimen alue voi myös päättää, että rakennusten omistajien tai haltijoiden tulee itse sopia nuohouksesta alan toimijoiden kanssa.

Jos nuohooja havaitsee vikoja tai puutteita tulisijoissa, savuhormeissa, tikkaissa tai turvavarusteissa, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti sekä asiakkaalle että pelastuslaitokselle.


Palvelun toteuttaa: Pasi Pasanen, piirinuohooja (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)