suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Nuohous

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Alue: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Vantaa
Palvelun kieli: suomi

Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta ne eivät aiheuttaisi palovaaraa. Lisäksi nuohous edistää taloudellista energian käyttöä, ympäristönsuojelua ja ihmisten asumisviihtyvyyttä.

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistaja ja haltija vastaavat yleisten tilojen sekä koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta siitä, että tulisijat ja hormit ovat asianmukaisesti nuohottu ja ilmanvaihtokanavat sekä –laitteistot ovat huollettu ja puhdistettu. Huoneiston haltijana vastaat mainittujen toimenpiteiden toteutumisesta hallinnassasi olevien tilojen osalta.

Pelastuslaitos valvoo nuohousten toteutumista osana valvonta- ja palotarkastustoimintaa. Rakennuksen haltijana tai omistajana olet velvollinen esittämään tarvittaessa pelastusviranomaiselle kirjallisen dokumentin suoritetusta nuohoustyöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa nuohoojan tekemää nuohoustodistusta tai kuittia.

Rakennuksen omistajana ja haltijana velvollisuutesi on huolehtia myös, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kattotikkaat ja –sillat ovat säädösten mukaiset ja kunnossa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella luovuttiin piirinuohousjärjestelmästä ja vapautettiin nuohous vapaaseen kilpailuun vuonna 2015. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennuksen tai huoneiston omistajana tai haltijana voit sopia nuohouksesta minkä tahansa nuohouspalveluja tuottavan yrityksen kanssa.

Vapautettu nuohous koskee Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan sekä Vantaan kuntien alueita. Alueella toimivien nuohoojien yhteystietoja voi hakea mm. mainoksista, internetistä sekä numerotiedusteluista.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Nuohoojat laskuttavat työnsä rakennuksen omistajalta.


Tausta ja lainsäädäntö

Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet pitää huoltaa ja puhdistaa siten, että niistä ei aiheudu palovaaraa.

Kuntien muodostama pelastustoimen alue päättää nuohoustoimen järjestämisestä alueella. Pelastustoimen alue voi huolehtia nuohouksesta itse tai tilata työn yritykseltä. Pelastustoimen alue voi myös päättää, että rakennusten omistajien tai haltijoiden tulee itse sopia nuohouksesta alan toimijoiden kanssa.

Jos nuohooja havaitsee vikoja tai puutteita tulisijoissa, savuhormeissa, tikkaissa tai turvavarusteissa, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti sekä asiakkaalle että pelastuslaitokselle.


Palvelun toteuttaa: Yhteystiedot löydät hakukoneella (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)