suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Nimen muuttaminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jokaisen hakijan on allekirjoitettava hakemus. Kenenkään perheenjäsenen sukunimi ei muutu automaattisesti sen seurauksena, että toisen perheenjäsenen nimi muutetaan. Täysivaltainen henkilö tekee hakemuksensa itse. Alaikäisistä 15-17 vuotiaalla on oikeus itse tehdä hakemus. Hänen huoltajiaan kuullaan hakemuksen johdosta. Myös huoltajalla on oikeus tehdä hakemus alaikäisen puolesta. Alle 15-vuotiaan nimen muuttamista koskevan hakemuksen tekee hänen huoltajansa, tai, jos huoltajia on kaksi tai useampia, huoltajat yhdessä, taikka hänen muu laillinen edustajansa. Jos alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, hänen sukunimeään ei voida muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan.

Etunimen tulee olla etu- ja sukunimilain mukainen. Etunimiä saa olla enintään neljä.

Lapsen sukunimi voidaan muuttaa hakemuksella maistraatille, jos:

  • vanhemmat haluavat muuttaa lapsen sukunimen isän sukunimeksi silloin, kun vanhemmilla ei lapsen syntyessä ollut yhteistä sukunimeä kun isyyttä ei ollut vahvistettu ja tallennettu väestötietojärjestelmään
  • tai avioliittoon menevät alaikäisen lapsen vanhemmat, jotka yhdessä ovat lapsen huoltajia ja haluavat antaa yhteisen nimensä lapselle
  • tai molemmat puolisot haluavat antaa toisen puolison alaikäiselle lapselle avioliittoon mennessään ottamansa yhteisen sukunimen.

Avioliittoon aikovat puolisot voi valita ottaako se yhteiseksi sukunimekseen jommankumman sukunimen, pitävätkö molemmat omat sukunimensä tai muodostetaanko puolisoiden sukunimistä uusi yhteinen sukunimiyhdistelmä.

Puolisoiden yhteisessä sukunimiyhdistelmässä voi olla korkeintaan kaksi sukunimeä. Ne voidaan joko yhdistää toisiinsa yhdysviivalla tai sitten ne voidaan kirjoittaa erikseen. Huomioi, että uudelle puolisolle ei kuitenkaan voi tulla entiseltä puolisolta saatua sukunimeä edes sukunimiyhdistelmän osana.

Sukunimen tai sukunimet voi tietyin edellytyksin muuttaa uudeksi yhteiseksi sukunimeksi, jos uusi sukunimi ei ole käytössä Suomessa kenelläkään elossa olevalla. Tällaista uudissukunimeä ei kuitenkaan voi ilmoittaa vihkimisen yhteydessä, vaan sitä on haettava erillisellä hakemuksella maistraatista.

Samoin sukunimen vaihtaminen aiemmin jommankumman puolison suvussa olleeseen nimeen voi olla mahdollista, silloin on tehtävä erillinen hakemus.

Jos olette asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai teillä on huollettavana yhteinen lapsenne, tai teillä on yhteisessä huollossa yhteinen lapsi, voitte hakea yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, vaikka ette ole naimisissa.

Toimi näin

Asia laitetaan vireille toimittamalla maistraattiin hakemuslomake. Henkilö- ja perhesuhdetiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä viran puolesta. Jos tiedot ovat puutteelliset, maistraatti pyytää täydennystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avioliittoon aikovat ilmoittavat nimen muutoksesta avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. Muissa nimenmuutostilanteissa nimenmuutos käsitellään hakemusmenettelyssä. Nimenmuutoshakemus tehdään maistraatille.

Palvelu on maksullinen.

Avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä ilmoitettu nimenmuutos on maksuton. Maksuttomuus tai maksullisuus perustuu VM:n maksuasetukseen. Hinnasto: Maistraattien palveluhinnasto löytyy osoitteesta: http://www.maistraatti.fi/fi/hinnasto/

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelusta vastaaMaistraatti
Palvelun toteuttaaMaistraatti
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maistraatti
Päivitetty: 17.6.2019