suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvonta kansallisista tuotemääräyksistä

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tuoteyhteyspiste antaa tietoa yrityksille ja muille taloudellisille toimijoille toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa sovellettavista tuotemääräyksistä. Palvelu madaltaa yrityksen kynnystä aloittaa toiminta toisen jäsenvaltion markkinoilla ja välttää lainsäädäntöjen eroista johtuvat kielteiset vaikutukset.

Tuoteyhteyspisteestä voi saada tietoa siitä, minkälaisia tuotemääräyksiä tietyssä jäsenvaltiossa asetetaan tietylle tuotteelle. Tuoteyhteyspiste antaa tietoa määräyksistä, joilla rajoitetaan tai kielletään sellaisen tuotteen markkinoille pääsy, joka on laillisesti markkinoilla toisessa jäsenvaltiossa. Nämä määräykset ovat poikkeuksia siitä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta, että laillisesti toisessa jäsenvaltiossa markkinoilla olevien tuotteiden tulee päästä muidenkin jäsenvaltioiden markkinoille.

Jäsenvaltion kansalliset tuotemääräykset voivat koskea:

- tuotteelta edellytettyjä ominaisuuksia, kuten

• laatutasoa

• suorituskykyä

• turvallisuutta

• mittoja

- tuotteeseen kohdistettuja vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi

• myyntinimitystä

• terminologiaa ja symboleja

• testausta ja testausmenetelmiä

• pakkauksia ja merkintöjä

- kuluttajien tai ympäristön suojaamiseksi asetettuja vaatimuksia, jotka vaikuttavat tuotteen markkinoille saattamisen jälkeiseen elinkaareen (kuten käyttöön, kierrätykseen, uusiokäyttöön tai loppukäsittelyyn), jos ne voivat merkittävästi vaikuttaa tuotteen

• kokoonpanoon

• luonteeseen tai

• kaupanpitämiseen

Tuoteyhteyspisteet antavat pyynnöstä tietoa esimerkiksi:

- tuotetyyppiin jäsenvaltiossa sovellettavista tuotemääräyksistä

- edellyttääkö jäsenvaltio tuotteelle ennakkolupaa

- vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta

- jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot

- jäsenvaltiossa yleisesti käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista toimivaltaisten viranomaisten ja yrityksen välisessä riita-asiassa

Yrityksen tarvitessa tietoa muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa voimassaolevista tuotemääräyksistä, tulee sen olla yhteydessä kyseisen jäsenvaltion tuoteyhteyspisteeseen.

Tuoteyhteyspisteen antama neuvonta on asiakkaalle maksutonta. Yhteyspiste vastaa kysymyksiin 15 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tietopyynnön. Tuoteyhteyspiste ei osallistu konkreettisten tapausten selvittämiseen.

Toimi näin

  1. Valitse minkä jäsenvaltion tuotemääräyksistä tarvitset lisätietoa
  2. Etsi kyseisen jäsenvaltion tuoteyhteyspisteen yhteystiedot asiointikanavaksi liitetyltä verkkosivulta
  3. Esitä tietopyyntö asianmukaiseen tuoteyhteyspisteeseen

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarjolla yrityksille, jotka tulevat EU-maista ja Norjasta, Islannista tai Liechtensteinista.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinoministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kielienglanti
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 20.1.2020