suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Neuvonta henkilöstöön liittyvissä muutostilanteissa

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatiot: TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Etelä-Savon TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Savon TE-toimisto, Satakunnan TE-toimisto, Uudenmaan TE-toimisto, Varsinais-Suomen TE-toimisto
Alue: valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielet: englanti, ruotsi, suomi

TE-toimisto neuvoo yrityksiä ja muita organisaatioita ns. toiminnan sopeuttamistilanteissa, jotka useimmiten tarkoittavat henkilöstöön kohdistuvia toimia kuten osa-aikaistamisia, lomauttamisia tai irtisanomisia.

TE-toimisto tarjoaa organisaatiolle muutostilanteessa palveluita, jotka auttavat lomautettujen ja irtisanottavien henkilöiden uudelleen työllistymisessä tai kouluttautumisessa. Tämä tarkoittaa tehostettua yhteistyötä TE-toimiston, työnantajan edustajien ja joko koko henkilöstön tai sen edustajien kesken.

Neuvonta irtisanomis- ja lomauttamistilanteissa voidaan järjestää myös tiedotustilaisuuksina työnantajan tiloissa. Tietoa annetaan muutosturvaan, työttömyysturvaan, työnhakuun ja TE-toimiston asiakkuuteen liittyvistä asioista.


Toimi näin

Neuvontaa henkilöstön muutos- ja vähentämistilanteissa saat

  • jättämällä TE-toimistoon yhteydenottopyynnön Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelun kautta
  • soittamalla TE-toimistojen työnantaja- ja yrityspalveluihin
  • ottamalla yhteyttä oman alueesi muutosturva-asiantuntijaan.

Yt-lain piiriin kuuluvan organisaation tulee toimittaa TE-toimistoon tieto alkavista yt-neuvotteluista, jotka saattavat johtaa henkilöstön osa-aikaistamisiin, lomauttamiseen tai irtisanomisiin.

  • Tämän jälkeen TE-toimisto on yhteydessä yt-esityksen lähettäneeseen organisaatioon ja tarjoaa organisaation muutostilanteeseen sopivia palveluita.
  • Tieto alkavista yt-neuvotteluista tulee toimittaa organisaation talousalueen TE-toimistoon joko sähköpostilla tai paperisena.

Kenelle ja millä ehdoin

TE-toimiston organisaatioille tarjoama palvelu henkilöstön muutostilanteissa on lakisääteistä. Sitä tulee tarjota yt-lain piiriin kuuluvalle, henkilöstömuutoksiin tähtäävät yt-neuvottelut aloittavalle organisaatiolle palvelutarpeen mukaan. Palvelun piiriin päästäkseen on organisaation lähetettävä tieto muutostilanteestaan (yt-esitys) TE-toimistoon.

TE-toimisto neuvoo ja opastaa myös muita kuin yt-lain piirissä olevia yrityksiä ja muita organisaatioita muutostilanteissa, jotka johtavat henkilöstön lomauttamisiin tai irtisanomisiin.

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
TE-toimisto