suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Luonnonvarakeskus

Navettainvestointilaskuri

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Laskurissa navettainvestoinnin kannattavuutta mitataan perinteisistä laskentatavoista poiketen niin, että laskelmassa otetaan huomioon investointiin sisältyvä riski. Lähtökohtana on nykyarvomenetelmä, jossa investoinnin vuotuiset tuotot muutetaan diskonttaamalla investointiajankohdan rahamääriksi eli nykyarvoiksi. Perinteisen menetelmän mukaan investointi on kannattava, jos nykyarvojen summa on suurempi kuin investoinnin kustannus. Koska laskuri ottaa huomioon riskin tuottojen vaihtelusta, se antaa yksittäisten kynnysarvojen sijaan vastaukseksi, millä todennäköisyydellä investointi on kannattava.

Laskurin katelaskelmassa on eritelty lehmäpaikan tuotot ja kustannukset, joiden erotuksena määritetään vuotuinen kate rakennuksen ja koneiden poistolle ja korolle. Kyseinen kate on nettonykyarvon laskennassa käytettävä lehmäpaikan tuotto, jonka se antaa paikkaan sijoitetulle pääomalle. Katelaskelmassa on olemassa tuottojen ja kustannusten oletusarvot, joita käyttäjä voi muokata vastaamaan laskennan kohteena olevaa investointia.

Toimi näin

Ohje

•tallenna tietokoneelle

•avaa Excelissä ja salli makrot

Kenelle ja millä ehdoin

Laskurilla tuotettuja tuloksia ei saa myydä, julkaista tai muuten levittää ilman Luonnonvarakeskuksen lupaa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLuonnonvarakeskus
Palvelusta vastaaLuonnonvarakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Luonnonvarakeskus
Päivitetty: 6.11.2019