suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Naprapaatin nimikesuojaus (tutkinto Suomesta)

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Naprapaatin ammatti on Suomessa nimikesuojattava ammatti. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Valvira myöntää hakemuksen perusteella nimikesuojauksen kyseiseen ammattiin sekä Suomessa että ulkomailla koul ...

Toimi näin

Täytä ja lähetä hakemus joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse.

Vaihtoehto A

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet

Voit hakea ammattioikeutta sähköisen asioinnin kautta, kun olet suorittanut tutkinnon ja saanut tutkintotodistuksen. Huomaathan, että ammattioikeushakemusta ei voi jättää etukäteen ennen kuin olet valmistunut.

Sähköiseen hakemukseen tarvitset lisäksi:

1. Suomalaisen henkilötunnuksen

2. Verkkopankkitunnukset

3. Sähköpostiosoitteen

4. Puhelinnumeron

Kun haet sähköisen asioinnin kautta, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusliitettä, sillä palvelu hakee tutkintotietosi Virta-järjestelmästä. Sinun ei myöskään tarvitse toimittaa virkatodistusta eikä jäljennöstä passista tai henkilökortista.

Vaihtoehto B

Paperisen hakemuksen hakemusohjeet:

1. virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna

2. yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tutkintotodistuksesta tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta

Valvira pyytää, että kaikki liiteasiakirjat toimitetaan virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi. Jos liiteasiakirja on tavallinen kopio, Valviran on tarkastettava liiteasiakirjan oikeellisuus sen myöntäneeltä taholta, mikä hidastuttaa asian käsittelyä merkittävästi.

Lisätietoja: terhikki@valvira.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan saamiseksi sinulla on oltava naprapaatin tutkinto.

Jos sinulla ei ole hakemushetkellä suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksesi Valviraan heti saatuasi sen.


Määräaika

Hae nimikesuojausta hyvissä ajoin ennen ammatinharjoittamisen aloittamista Suomessa.

Käsittelyaika

Suomessa kouluttautuneiden hakijoiden hakemuksen keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 30 arkipäivää siitä, kun hakemus on saapunut Valviraan. Jos hakemuksessa joudutaan pyytämään lisätietoja, käsittelyaika usein pitenee.

Voimassaoloaika

Nimikesuojaus on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisten suoritteiden muuttamisesta

Asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Palvelun toteuttaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Palvelusta vastaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 21.4.2023