suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Naantalin kaupungin kuulutukset

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Alue

Naantali
Palvelun kieli: suomi

Naantalin kaupungin kuulutukset ovat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Tietyt erityislainsäädäntöön (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) perustuvat kuulutukset sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään lisäksi nähtävänä kaupungintalon ala-aulassa olevalla ilmoitustaululla.

Kaupungin omiin kuulutuksiin mahdollisesti liittyvään aineistoon voi tutustua kaupungintalon asiointipisteessä aukioloaikoina. Osa aineistosta löytyy myös kaupungin verkkosivuilta. Muiden viranomaisten kuulutusten aineistot ovat pääsääntöisesti nähtävillä niiden verkkosivuilla tai toimipisteissä.

Taustaa (kuntalaki):

  • Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia, mutta toistaiseksi sen on edelleen myös ylläpidettävä ilmoitustaulua virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon on virka-aikana vapaa pääsy. Kunnanhallitus vastaa siitä, että nähtävillä ovat kaikki ne asiakirjat, jotka laki määrää kiinnitettäviksi ilmoitustauluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Naantalin kaupunki