suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Pielaveden kunta
Alue: Pielavesi
Palvelun kieli: suomi

- Palveluasuminen:

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsevat toisen henkilön apua asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa. Vaikeavammaisen palveluasumista järjestetään silloin, kun henkilön avun tarve päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa on erityisen runsasta ja jatkuvaluonteisesti sekä vuorokauden eri aikoihin sijoittuvaa. Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten palveluasuminen on sosiaalihuollon avohuollon palvelu. Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään Pielavedellä ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

- Harkinnanvaraiset tukitoimet:

  • korvaukset päivittäisissä toiminnoissa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kustannuksia, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.

  • korvaukset ylimääräisistä vaatekustannuksista

Vammaiselle henkilölle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvausta ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, mikäli hän ei ole oikeutettu korvaukseen muun ensisijaisen lain tai etuuden perusteella.

  • korvaukset ylimääräisistä ravintokustannuksista

Vammaiselle henkilölle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvausta ylimääräisistä ravintokustannuksista, mikäli hän ei ole oikeutettu korvaukseen muun ensisijaisen lain tai etuuden perusteella.

  • sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

  • kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on tukea vammaisen henkilön kuntoutumista hänen omassa toimintaympäristössään. Kuntoutusohjaus sisältää vammaisen henkilön ja hänen läheistensä konsultointia ja ohjausta.

- Päiväaikainen toiminta:

Päivätoimintaa järjestetään kaikkein vaikeimmin vammaisille työikäisille henkilöille, joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin ja henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Päivätoiminta on maksuton lukuun ottamatta kuljetusta, aterioita tai muita päivätoiminnan järjestäjän tarjoamia maksullisia palveluja.


Toimi näin

Tukitoimia haetaan kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen harkinnanvaraisista palveluista ja etuuksista tekee erityispalveluiden esimies perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.


Palvelun toteuttaa: 
Pielaveden kunta