suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Mielenterveyspalvelut

  • Palvelu
  • Turku
  • Julkinen palvelu

Mielenterveyspalvelut ovat apunasi, kun tarvitset tukea erilaisissa mielenterveyden ongelmissa tai elämän kriisitilanteissa. Terveyskeskuksen tarjoamat mielenterveyden peruspalvelut voivat kattaa esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajien ja psykologien vastaanotot.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Toimi näin

Ota yhteyttä puhelimitse asuinkuntasi terveyskeskukseen tai asioi paikan päällä terveyskeskuksessa. Lasten ja nuorten mielenterveysasioissa ole yhteydessä kouluterveydenhoitajaan. Neuvolan asiakkaat voivat olla yhteydessä neuvolaan.

Lisäksi joissakin kunnissa toimii matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, joihin voit olla suoraan yhteydessä.

Erikoissairaanhoitoon kuuluvia psykiatripalveluja varten tarvitset lääkärin lähetteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Oma terveyskeskuksesi on ensisijainen hoitopaikka kaikissa sairastumistapauksissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut tarkoittavat mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Palveluihin kuuluvat myös niitä tarvitsevan henkilön ohjaus, neuvonta ja psykososiaalinen tuki. Mielenterveyspalveluja tarjotaan sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa esimerkiksi terveyskeskuksissa, sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoitona tai sairaalahoitona.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023