suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki

Mielenterveyspalvelut

  • Palvelu
  • Riihimäki
  • Julkinen palvelu

Kunnan sosiaalipalveluissa mieleterveyspalveluja tarjotaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa osana sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Palvelua tuotetaan palveluohjauksessa, perhe- ja kasvatusneuvonnassa sekä nuorten palvelupisteessä. Palveluohjauksen psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat tukena äkillisissä perheen kriisi- ja muutostilanteissa. Perhe- ja kasvatusneuvonnan psykologit työskentelevät koko perheen kanssa lasten ja perheiden mielenterveyden tukemiseksi. Nuorten palvelupiste Nupissa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, jolta voivat saada tukea 13-26 - vuotiaat nuoret. Mielenterveystyö on moniammatillista yhteistyötä, jota tehdään yhteistyössä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa sekä muiden perheen kanssa toimivien tahojen kanssa.

Neuvonta ja palveluihin hakeutuminen tapahtuu palveluohjauksen kautta. Nuorten palvelupisteeseen voi hakeutua myös ilman ajanvarausta.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRiihimäen kaupunki
Palvelusta vastaaRiihimäen kaupunki
Alue Riihimäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Riihimäen kaupunki
Päivitetty: 1.3.2021