suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulunkaaren kuntayhtymä

Mielenterveyspalvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Avoterveydenhuollon mielenterveystyön palveluissa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa, kriisitilanteiden psykososiaalista tukea, mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Psykiatristen sairaanhoitajien, terveyskeskuspsykologin ja konsultoivan psykiatrin vastaanotot ovat terveysasemilla. Ajanvarauksen voit tehdä soittamalla psykiatriselle sairaanhoitajalle puhelinaikana arkisin kello 8-9 tai jättämällä soittopyynnön vastaajaan.

Äkillisissä onnettomuus- ja kriisitilanteissa saa nopeiten apua soittamalla terveysaseman kiireelliseen ajanvarausnumeroon vastaanoton aukioloaikoina. Muina aikoina yhteydenotot OYS:n yhteispäivystyksen terveyspalvelu numeroon p. (08)3852688

Mielenterveystyön palveluihin ei tarvitse olla lähetettä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Mielenterveystyön päivätoiminta tarjoaa mielenterveys - ja päihdekuntoutujille ryhmiä, joiden tarkoituksena on lisätä sosiaalisuutta ja toiminnallista aktiivisuutta sekä tukea päivittäisessä elämässä tarvittavia taitoja. Ryhmissä harjoitellaan kädentaitoja, liikuntaa ja rentoutusta, luovia toimintoja sekä keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja tukien kuntoutujien omia voimavaroja. Tarvittaessa on asiakkaalla mahdollisuus kahdenkeskeiseen ohjaukseen, jossa tavoitteena on helpottaa toimintaan osallistumista tai päivätoiminnasta eteenpäin suuntautumista. Kuntouttavan päivätoiminnan tilat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sijaitsevat Iissä Kauppurintiellä, Kuivaniemellä terveysaseman yhteydessä, Simossa kirjastotalon yläkerrassa, Vaalassa terveysaseman takana Vaalanpirtissä, Utajärvellä hyvinvointitalolla ja Pudasjärvellä työkeskuksen kanssa samassa rakennuksessa Kauralantiellä.

Mielenterveystalo palvelee netissä.

Toimi näin

Mielenterveyspalvelun saamiseksi voit soittaa suoraan psykiatrisen sairaanhoitajan numeroon.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Maksuton

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulunkaaren kuntayhtymä
Palvelusta vastaaOulunkaaren kuntayhtymä
Alue Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulunkaaren kuntayhtymä
Päivitetty: 17.4.2020