suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Mielenterveyspalvelut

 • Palvelu
 • 4 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Kuntayhtymän psykiatriseen työryhmään kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja psykiatri.

Psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien vastaanotoille hakeudutaan useimmiten lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.

Hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi

 • masentuneisuus
 • ahdistuneisuus
 • jännitys
 • pelot
 • uniongelmat
 • työssä jaksamisen vaikeudet

Vastaanotoille ei tarvita varsinaista lähetettä. Asiakas voi itse ottaa yhteyttä työryhmään.

Psykiatriset sairaanhoitajat

 • tarjoavat keskusteluapua ja toteuttavat psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta siirtyneiden asiakkaiden jatkoseurantaa yhteistyössä muun perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa

Terveyskeskuspsykologit

 • tarjoavat terapeuttisia keskusteluja ja psyykkisen tilanteen arviointia erilaisissa ongelma- ja kriisitilanteissa

Opintopsykologi

 • tarjoaa psykologin palveluja toisen asteen opiskelijoille Harjavallassa ja Nakkilassa
 • opintopsykologiin voi ottaa yhteyttä opiskeluun ja omaan hyvinvointiin liittyvissä pulmatilanteissa

Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia ja luottamuksellisia. Vastaanotot on pääosin keskitetty Harjavallan terveyskeskukseen.

Tilanteesta riippuen osa asiakkaista ohjataan psykiatrin vastaanotolle, pari- ja perheterapiapalveluihin tai päihdeterapeuttien vastaanotoille. Osa voidaan lähettää tarpeenmukaisiin psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluihin. Toisen asteen opiskelijat ohjataan opintopsykologin vastaanotolle.

Toimi näin

Ota yhteyttä johonkin työryhmän jäseneen puhelinaikana (arkisin klo 11.45-12.15). Yhteystiedot löytyvät sivulta http://www.ksthky.fi/mielenterveys. Työryhmä käsittelee saapuneet yhteydenotot kerran viikossa ja tämän pohjalta arvioidaan, millainen ja kenen työntekijän toteuttama työskentely tilanteeseen sopii. Yhteydenottojen ja lähetteiden perusteella tapahtuu jonoon asettaminen, mikäli kriteerit psykiatrisen työryhmän hoidolle täyttyvät ja muu hoito tai ohjaus eivät ole tilanteeseen soveltuvampia. Jonotilanteen mukaan potilaaseen ollaan yhteydessä ja sovitaan vastaanottoaika. Tarpeen mukaan toteutetaan aluksi arviointityyppisiä käyntejä, joiden jälkeen sovitaan varsinaiset hoitokäynnit.

Tilanteesta riippuen osa asiakkaista ohjataan psykiatrin vastaanotolle, pari- ja perheterapiapalveluihin tai päihdeterapeuttien vastaanotoille. Osa voidaan lähettää tarpeenmukaisiin psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluihin. Toisen asteen opiskelijat ohjataan opintopsykologin vastaanotolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKeski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 25.2.2022