suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Mielenterveyspalvelut

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuntayhtymän psykiatriseen työryhmään kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja psykiatri.

Psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien vastaanotoille hakeudutaan useimmiten lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.

Hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi

  • masentuneisuus
  • ahdistuneisuus
  • jännitys
  • pelot
  • uniongelmat
  • työssä jaksamisen vaikeudet

Vastaa ...

Toimi näin

Ota yhteyttä johonkin työryhmän jäseneen puhelinaikana (arkisin klo 11.45-12.15). Yhteystiedot löytyvät sivulta http://www.ksthky.fi/mielenterveys. Työryhmä käsittelee saapuneet yhteydenotot kerran viikossa ja tämän pohjalta arvioidaan, millainen ja kenen työntekijän toteuttama työskentely tilanteeseen sopii. Yhteydenottojen ja lähetteiden perusteella tapahtuu jonoon asettaminen, mikäli kriteerit psykiatrisen työryhmän hoidolle täyttyvät ja muu hoito tai ohjaus eivät ole tilanteeseen soveltuvampia. Jonotilanteen mukaan potilaaseen ollaan yhteydessä ja sovitaan vastaanottoaika. Tarpeen mukaan toteutetaan aluksi arviointityyppisiä käyntejä, joiden jälkeen sovitaan varsinaiset hoitokäynnit.

Tilanteesta riippuen osa asiakkaista ohjataan psykiatrin vastaanotolle, pari- ja perheterapiapalveluihin tai päihdeterapeuttien vastaanotoille. Osa voidaan lähettää tarpeenmukaisiin psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluihin. Toisen asteen opiskelijat ohjataan opintopsykologin vastaanotolle.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut tarkoittavat mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Palveluihin kuuluvat myös niitä tarvitsevan henkilön ohjaus, neuvonta ja psykososiaalinen tuki. Mielenterveyspalveluja tarjotaan sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa. esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksissa, sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoitona tai sairaalahoitona.

Palvelun toteuttaa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Palvelusta vastaa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 25.10.2022