suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Mielenterveyspalvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt tuottavat mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä polikliinisesti että osastohoitona.

Psykiatrian vuodeosastolla 11 hoidetaan potilaita, joiden mielenterveyden häiriö tai päihdeongelma vaatii ympärivuorokautista sairaalahoitoa. Hoito toteutuu vapaaehtoisuuden pohjalta. Osaston moniammatilliseen tiimiin kuuluvat osastonlääkärin ja hoitohenkilökunnan lisäksi sosiaalityöntekijä. Jokaiselle psykiatriselle potilaalle nimetään kaksi omahoitajaa, päihdepotilaiden hoidosta vastaa vuorossa nimetty hoitaja. Hoitojakson aikana järjestetään tarpeen mukaan hoitoneuvotteluja, verkostopalavereita ja perhetapaamisia.

Psykiatrian poliklinikan ajanvarausvastaanotolle tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteen perusteella.

Tehostetun avohoidon yksikkö Purola tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta muun muassa vaikeista mielenterveydenhäiriöistä, masennuksesta ja vaikeasta ahdistuneisuudesta kärsiville potilaille. Purolassa toimii kaksi yhteisöhoidon yksikköä sekä ryhmäpoliklinikka

Akuuttiryhmä (24/7) hoitaa akuutteja kriisejä ja vaikeita mielenterveyshäiriöitä, joissa tarvitaan tiivistettyä avohoitoa.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella asuvia alle 13–vuotiaita psyykkisistä häiriöistä ja sairauksista kärsiviä lapsia ja heidän perheitään.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 13–17 –vuotiaita nuoria ja heidän perheitään.

Terveyskeskuspsykologiin voit ottaa yhteyttä esim., jos

  • fyysinen sairaus tuottaa sinulle huolta
  • olet kokenut elämänmuutoksen, esim. menettänyt läheisen ihmisen tai jäänyt työttömäksi
  • työelämän paineet vaivaavat mieltäsi
  • tunnet mielialasi alavireiseksi tai ahdistuneeksi
  • haluat keskustella henkilökohtaisista huolenaiheista

Terveysasemilla työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia antaen tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä vaikeuksissa sekä mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvissä ongelmissa. Heiltä saa apua masennusoireiden ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon ja tukea myös alkoholin käytön vähentämiseksi.

Neuvolapsykologipalvelut on tarkoitettu neuvolaikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä lasta odottaville vanhemmille.

Perheneuvola palvelee Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän lapsiperheitä, jotka haluavat ulkopuolista apua perheen ihmissuhde- ja kasvatuskysymyksiin. Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 6.2.2022