suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Mielenterveyspalvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kieli: suomi

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt tuottavat mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä polikliinisesti että osastohoitona.

Psykiatrian poliklinikan ajanvarausvastaanotolle tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteen perusteella.

Tehostetun avohoidon yksikkö Purola tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta muun muassa vaikeista mielenterveydenhäiriöistä, masennuksesta ja vaikeasta ahdistuneisuudesta kärsiville potilaille. Purolassa toimii kaksi yhteisöhoidon yksikköä sekä ryhmäpoliklinikka.

Akuuttiryhmä (24/7) hoitaa akuutteja kriisejä ja vaikeita mielenterveyshäiriöitä, joissa tarvitaan tiivistettyä avohoitoa.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella asuvia alle 13–vuotiaita psyykkisistä häiriöistä ja sairauksista kärsiviä lapsia ja heidän perheitään.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 13 – 17 –vuotiaita nuoria ja heidän perheitään.

Terveyskeskuspsykologiin voit ottaa yhteyttä esim., jos

  • fyysinen sairaus tuottaa sinulle huolta
  • olet kokenut elämänmuutoksen, esim. menettänyt läheisen ihmisen tai jäänyt työttömäksi
  • työelämän paineet vaivaavat mieltäsi
  • tunnet mielialasi alavireiseksi tai ahdistuneeksi
  • haluat keskustella henkilökohtaisista huolenaiheista

Terveysasemilla työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia antaen tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä vaikeuksissa sekä mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvissä ongelmissa. Heiltä saa apua masennusoireiden ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon ja tukea myös alkoholin käytön vähentämiseksi.

Neuvolapsykologipalvelut on tarkoitettu neuvolaikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä lasta odottaville vanhemmille.

Perheneuvola palvelee Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän lapsiperheitä, jotka haluavat ulkopuolista apua perheen ihmissuhde- ja kasvatuskysymyksiin. Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.


Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat ja depressiohoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. He myös tutkivat ja hoitavat mielisairauksia ja muita mielenterveyden häiriöitä.

Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.


Palvelun toteuttaa: 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä