suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Salon kaupunki
Alue: Salo
Palvelun kieli: suomi

Asumispalvelut tarjoavat eritasoisia palveluja, joiden tavoitteena on kuntouttaa ja tukea asiakasta mahdollisimman itsenäiseen elämään sekä järjestää palvelut niin, että asiakkaat pystyisivät mahdollisimman pitkään asumaan omissa kodeissaan. Asumispalveluiden asiakkaille tehdään palveluntarpeenarviointi tarvittavien palvelujen järjestämiseksi.


Toimi näin

Yksiköitä on kaksi, Enolan kuntoutuskoti ja Pahkan palveluyksikkö. Enolan kuntoutuskoti tarjoaa tukiasumista pääsääntöisesti nuorille mielenterveyskuntoutujille. Pahkan palveluyksikkö tarjoaa tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista sekä vähemmän tuettua palveluasumista.

Pahkan palveluyksikön ja Enolan kuntoutuskodin lisäksi mielenterveyspalvelujen käytössä on 14 Y-säätiön omistamaa tukiasuntoa.

Asiakkaat ohjautuvat asumispalveluyksiköihin MT-SAS - työryhmän kautta. Lisätietoja antaa sosiaaliohjaaja ja osastonhoitaja sekä palveluyksiköt.


Kenelle ja millä ehdoin

Asumispalveluiden asiakkaille tehdään palvelutarpeenarviointi tarvittavien palvelujen järjestämiseksi.


Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu saamaan tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Palveluja tarjotaan ensisijaisesti kuntoutujan omaan kotiin. Sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja tai muu tukihenkilö auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Palveluasumista järjestetään mielenterveyskuntoutujalle, joka tarvitsee sekä soveltuvan asunnon että hoitoa ja huolenpitoa. Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla ympärivuorokautisesti.

Mielenterveyskuntoutujaa voidaan tukea myös siten, että hän asuu jonkin aikaa laitoksessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito laitoksessa on mahdollista, jos se on kuntoutujan terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.


Palvelun toteuttaa: 
Salon kaupunki