suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palveluasuminen on yhteisöllistä itsenäistä asumista ryhmäkotityyppisessä asunnossa tai itsenäisessä asunnossa ryhmäkodin välittömässä läheisyydessä. Henkilökunta on paikalla päivisin ja puhelinpäivystys toimii ympärivuorokauden, lääkäri ja terveyspalvelut järjestetään tarvittaessa. Toiminnan painopisteenä on monipuolinen kuntoutus asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistamisessa. ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaalla on sellainen psyykkinen häiriö, jonka takia hän tarvitsee päivittäistä, toistuvaa tukea ja ohjausta kyetäkseen selviytymään arkielämän toiminnoista. Palvelutarvetta arvioitaessa asiakkaan kokonaistilanne käydään kattavasti lävitse sekä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutujalla on oikeus saada tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Kuntoutuja saa palveluja ensisijaisesti omaan kotiinsa. Sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja tai muu tukihenkilö auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Asumispalveluja saa mielenterveyskuntoutuja, joka tarvitsee sekä soveltuvan asunnon että hoitoa ja huolenpitoa. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla vuorokauden ympäri.

Mielenterveyskuntoutujaa voidaan tukea myös siten, että hän asuu jonkin aikaa laitoksessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito laitoksessa on mahdollista, jos se on kuntoutujan terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Palvelun toteuttaa

SoTe kuntayhtymä

Palvelusta vastaa

SoTe kuntayhtymä
Tekstistä vastaa: SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka
Päivitetty: 25.10.2022