suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluita järjestetään niille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, joilla on sairautensa vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään asiakkaan tuen tarpeesta riippuen:

  • tuettu asuminen
  • palveluasuminen ja
  • tehostettu palveluasuminen.

Toimi näin

Ota puhelimitse yhteyttä työntekijöihin soittoajalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutujalla on oikeus saada tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Kuntoutuja saa palveluja ensisijaisesti omaan kotiinsa. Sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja tai muu tukihenkilö auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Palveluasumista saa mielenterveyskuntoutuja, joka tarvitsee sekä soveltuvan asunnon että hoitoa ja huolenpitoa. Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla ympärivuorokautisesti.

Mielenterveyskuntoutujaa voidaan tukea myös siten, että hän asuu jonkin aikaa laitoksessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito laitoksessa on mahdollista, jos se on kuntoutujan terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Palvelun toteuttaa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Palvelusta vastaa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 25.10.2022