suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asumispalvelut on tarkoitettu mielenterveys kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea asumiseen. Siilinpesän avokuntoutus on palvelu, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua, tukea itsenäistä asumista sekä vähentää sairaudesta aiheutuvia haittoja sekä sairaalahoidon tarvetta. Tarkoitus on tukea asiakasta voimavarojensa ja tavoitteidensa löytämisessä sekä saavuttamisessa. Avokuntoutusta voi saada asukkaan omaan kotiin.

Puolivälinkoti tarjoaa tuettua vuokra-asumista Toholammin keskustassa. Asukkailla on omat vuokrahuoneet ja käyttömahdollisuus yhteisiin tiloihin. Päiväaikaan paikalla on pääsääntöisesti työntekijä, joka auttaa arkitoimissa. Puolivälinkodissa järjestetään päivätoimintaa, johon voi osallistua myös muualla asuvia henkilöitä. Ilta- ja yöaikaista apua kukin saa tarpeensa mukaan kotipalvelusta.

Palveluseteli on Soitelle yksi tapa järjestää asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille. Palveluseteliä voivat käyttää asiakkaat, jotka täyttävät asumispalvelujen myöntämiskriteerit ja joilla on kyky ja mahdollisuus käyttää palveluseteliä.

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia asumispalveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti Soiten hyväksymistä palveluntuottajista. Palvelusetelin myöntämällä Soite sitoutuu maksamaan palveluntuottajan tuottamat asumispalvelut.

Toimi näin

Kun mielenterveysasiakkaan hoito ei ole riittävä ja asiakas tarvitsee sosiaalista kuntoutusta tai sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, voi palveluita hakea Mieku-tiimistä. Palveluihin haetaan asiakkaan täyttämällä hakulomakkeella tai yhteydenotolla sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Hakulomake toimitetaan Mieku-tiimiin. Mieku-tiimissä asiakkaalle tehdään yksilöllinen palvelutarpeen arviointi, jossa selvitetään, tarvitseeko asiakas sosiaalista kuntoutusta tai asumispalvelua.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu saamaan tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Palveluja tarjotaan ensisijaisesti kuntoutujan omaan kotiin. Sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja tai muu tukihenkilö auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Palveluasumista järjestetään mielenterveyskuntoutujalle, joka tarvitsee sekä soveltuvan asunnon että hoitoa ja huolenpitoa. Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla ympärivuorokautisesti.

Mielenterveyskuntoutujaa voidaan tukea myös siten, että hän asuu jonkin aikaa laitoksessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito laitoksessa on mahdollista, jos se on kuntoutujan terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 2.12.2021