suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asumispalvelut on tarkoitettu mielenterveys kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea asumiseen. Siilinpesän avokuntoutus on palvelu, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua, tukea itsenäistä asumista sekä vähentää sairaudesta aiheutuvia haittoja sekä sairaalahoidon tarvetta. Tarkoitus on tukea asiakasta voimavarojensa ja tavoitteidensa löytämisessä sekä saavuttamisessa. Avokuntoutusta voi saada asukkaan omaan kotiin.

Puolivälinkoti tarjoaa tuettua vuokra-asumista Toholammin keskustassa. Asukkailla on omat vuokrahuoneet ja käyttömahdollisuus yhteisiin tiloihin. Päiväaikaan paikalla on pääsääntöisesti työntekijä, joka auttaa arkitoimissa. Puolivälinkodissa järjestetään päivätoimintaa, johon voi osallistua myös muualla asuvia henkilöitä. Ilta- ja yöaikaista apua kukin saa tarpeensa mukaan kotipalvelusta.

Palveluseteli on Soitelle yksi tapa järjestää asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille. Palveluseteliä voivat käyttää asiakkaat, jotka täyttävät asumispalvelujen myöntämiskriteerit ja joilla on kyky ja mahdollisuus käyttää palveluseteliä.

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia asumispalveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti Soiten hyväksymistä palveluntuottajista. Palvelusetelin myöntämällä Soite sitoutuu maksamaan palveluntuottajan tuottamat asumispalvelut.

Toimi näin

Asumisen tai muun tuen tarpeessa oleva asiakas lähtee hakeutumaan palveluihin oman avohoitonsa kautta. Myös sairaalahoidossa olevan potilaan hakuprosessia hoitaa avohoito. Yhdessä avohoidon moniammatillisen hoitotiimin kanssa avun tarve määritellään. Tässä apuna käytetään mm. RAI-arviota.

Palveluihin haetaan hakulomakkeella, joka sisältää kuntoutujan oman ja hoitavan tiimin arvion avun tarpeesta ja kuvauksen tämän hetkisistä palveluista. Hakulomake toimitetaan vastuualuejohtajalle.

Tieto tehdystä päätöksestä tulee asiakkaalle ja hänen avohoitonsa yhdyshenkilölle. Jos asiakas pääsee palvelun piiriin, hän jatkaa tutustumalla palveluun, paikkaan ja mahdollisella haastattelulla. Riittävällä tuen tarpeen ja oman motivaation selvityksellä pyritään tekemään asiakkaan kannalta sopivia ratkaisuja.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu saamaan tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Palveluja tarjotaan ensisijaisesti kuntoutujan omaan kotiin. Sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja tai muu tukihenkilö auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Palveluasumista järjestetään mielenterveyskuntoutujalle, joka tarvitsee sekä soveltuvan asunnon että hoitoa ja huolenpitoa. Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla ympärivuorokautisesti.

Mielenterveyskuntoutujaa voidaan tukea myös siten, että hän asuu jonkin aikaa laitoksessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito laitoksessa on mahdollista, jos se on kuntoutujan terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 12.5.2020