suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kalajoen kaupunki

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

  • Palvelu
  • Kalajoki
  • Julkinen palvelu

Mielenterveys- ja päihdetyö Osviitta tarjoaa ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa ja korjaavaa hoitotyötä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ovat tarkoitettu asiakkaille, joiden kotona asuminen ei enää tuetustikaan onnistu.

Kalajoen kaupungilla on puitesopimus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista yksityisten palveluntuottajien kanssa. Asumispalveluihin haetaan asumispalveluhakemuksella.

Tavoitteena on itsenäinen selviytyminen omassa kodissa. Tuetun asumisen ohjaaja tukee ja ohjaa asiakasta päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa. Tuetun asumisen ohjaaja tekee yhteistyötä muiden asiakkaan kanssa toimivien tahojen kanssa.

Asiakkaan tuen tarve kirjataan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan. Asiakkaalta edellytetään sitoutumista palveluun ja yhdessä laadittuihin tavoitteisiin. Pääsääntöisesti asiakkaalla on olemassa oleva hoitosuhde mielenterveys ja päihdeyksikkö Osviittaan.

Tuetusta asumisesta peritään asiakasmaksu, johon vaikuttaa tuen määrä, tulot ja perhesuhteet. Maksu määräytyy kotipalvelumaksun mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu saamaan tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Palveluja tarjotaan ensisijaisesti kuntoutujan omaan kotiin. Sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja tai muu tukihenkilö auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Palveluasumista järjestetään mielenterveyskuntoutujalle, joka tarvitsee sekä soveltuvan asunnon että hoitoa ja huolenpitoa. Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla ympärivuorokautisesti.

Mielenterveyskuntoutujaa voidaan tukea myös siten, että hän asuu jonkin aikaa laitoksessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito laitoksessa on mahdollista, jos se on kuntoutujan terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKalajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKalajoen kaupunki
Alue Kalajoki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kalajoen kaupunki
Päivitetty: 13.4.2021