suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiturin Sote Oy

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Mielenterveys- ja päihdeyksiköt Virroilla ja Ruovedellä ovat psykiatrisia avohoitoyksiköitä, jotka tarjoavat pääasiallisesti apua 18-65-vuotiaille mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Kouluikäisten ja opiskelijoiden hoito tapahtuu koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Yli 65-vuotiaiden hoidon koordinoinnista vastaa ikäihmisten palveluiden asiakasohjaaja.

Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat mielialaoireilut, ahdistuneisuus, erilaiset elämäntilannekriisit, persoonallisuusongelmat, psykoosisairaudet sekä riippuvuussairaudet.

Tavoitteena on, että asiakas ja asiakkaan perhe saa hoitoa, tukea ja ohjausta niin, että asiakas toipuu ja kuntoutuu normaaliin arkeensa mahdollisimman pian. Hoito tapahtuu vastaanottokäynteinä, kotikäynteinä tai asiakas voi osallistua ryhmätoiminnan tarjoamiin ryhmiin.

Asiakkaan vastuunotto ja sitoutuminen omaan hoitoonsa ovat edellytyksenä hoidon onnistumiselle. Kahden peruuttamattoman käynnin jälkeen hoitosuhde voidaan tilanteesta riippuen laittaa tauolle tai katkaista. Hoitoon voidaan hakeutua myöhemmin uudelleen.

Kaikki palvelut ovat täysin luottamuksellisia ja hoitokäynnit perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen.

Toimi näin

Mielenterveys- ja päihdeyksikköön voit hakeutua hoitoon lääkärin, hoitajan tai muun ammattihenkilön lähetteellä, josta tulisi ilmetä hoitoon ohjaukseen syy ja siihenastiset hoidolliset toimenpiteet. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäisen yhteydenottokertasi yhteydessä tai viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun olet ottanut yhteyttä terveyskeskukseen.

Hoitoon voit hakeutua myös matalan kynnyksen palveluiden kautta ilman lähetettä:

  • Päihdehoitajan vastaanotto Ruovedellä tiistaisin ja Virroilla torstaisin klo 10-12 terveyskeskuksen poliklinikalla ilman ajanvarausta
  • Avoin ryhmä Virroilla ja Ruovedellä maanantaisin klo 10-12 uusille asiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Huomioithan, että mielenterveys- ja päihdeyksiköt eivät tarjoa akuuttihoitoa, vaan kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa sinun tulee ensisijaisesti hakeutua lähimmän terveyskeskuksen päivystykseen tai soittaa hätänumeroon 112.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeiturin Sote Oy
Muut vastuuorganisaatiotVirtain kaupunki, Ruoveden kunta
Palvelusta vastaaKeiturin Sote Oy
Alue Ruovesi, Virrat
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keiturin Sote Oy
Päivitetty: 1.7.2021