suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiturin Sote Oy

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Mielenterveys- ja päihdeyksiköt Virroilla ja Ruovedellä ovat psykiatrisia avohoitoyksiköitä, jotka tarjoavat pääasiallisesti apua 18-65-vuotiaille mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Kouluikäisten ja opiskelijoiden hoito tapahtuu koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Yli 65-vuotiaiden hoidon koordinoinnista vastaa ikäihmisten palveluiden asiakasohjaaja.

Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat mi ...

Toimi näin

Mielenterveys- ja päihdeyksikköön voit hakeutua hoitoon lääkärin, hoitajan tai muun ammattihenkilön lähetteellä, josta tulisi ilmetä hoitoon ohjaukseen syy ja siihenastiset hoidolliset toimenpiteet. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäisen yhteydenottokertasi yhteydessä tai viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun olet ottanut yhteyttä terveyskeskukseen.

Hoitoon voit hakeutua myös matalan kynnyksen palveluiden kautta ilman lähetettä:

  • Päihdehoitajan vastaanotto Ruovedellä tiistaisin ja Virroilla torstaisin klo 10-12 terveyskeskuksen poliklinikalla ilman ajanvarausta
  • Avoin ryhmä Virroilla ja Ruovedellä maanantaisin klo 10-12 uusille asiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Huomioithan, että mielenterveys- ja päihdeyksiköt eivät tarjoa akuuttihoitoa, vaan kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa sinun tulee ensisijaisesti hakeutua lähimmän terveyskeskuksen päivystykseen tai soittaa hätänumeroon 112.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut tarkoittavat mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Palveluihin kuuluvat myös niitä tarvitsevan henkilön ohjaus, neuvonta ja psykososiaalinen tuki. Mielenterveyspalveluja tarjotaan sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa. esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksissa, sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoitona tai sairaalahoitona.

Palvelun toteuttaa

Keiturin Sote Oy

Muut vastuuorganisaatiot

Virtain kaupunki, Ruoveden kunta

Palvelusta vastaa

Keiturin Sote Oy
Tekstistä vastaa: Keiturin Sote Oy
Päivitetty: 1.7.2021