suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Kuntouttavat asumispalvelut ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat monentasoista tukea arjen toiminnoissaan mielenterveydellisistä ja/tai päihteiden käyttöön liittyvistä syistä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Tuettua asumista järjestetään kuntoutujille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea asumisessa, arjen askareissa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä. Tuetussa asumisessa on ympärivuorokautinen puhelinpäivystys. Palveluun liittyy säännölliset, viikottaiset tukikäynnit, jotka määräytyvät asiakkaan palvelun tarpeen mukaisesti. Tuetussa asumisessa palveluntuottaja järjestää kuntoutujalle asunnon ja hän on vuokrasuhteessa asunnon haltijan kanssa. Tuettu asuminen voidaan järjestää myös liikkuvan asumisen tuen palveluna, jossa kuntoutuja asuu mahdollisimman itsenäisesti omassa tai vuokrasuhteisessa asunnossa, mutta palvelu ei sisällä ympärivuorokautista puhelinpäivystystä.

Palveluasumista järjestetään kuntoutujille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasumisessa asumiseen liittyy asukkaan säännöllinen tuen ja ohjauksen tarve arjen toiminnoissa. Tehostettua palveluasumista järjestetään kuntoutujille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu hoidon ja huolenpidon lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Kuntoutujalle voidaan järjestää myös kuntouttava jaksohoito, jonka tavoitteena on tukea kuntoutujan edellytyksiä selviytyä mahdollisimman itsenäisestä asumisesta.

Toimi näin

Kuntouttavien asumispalvelujen saamiseksi otetaan yhteys erityisryhmien asumispalvelujen sosiaalityöntekijään, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakas maksaa kuntouttavasta asumispalvelusta palvelumaksun sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 19.10.2021