suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Alue: Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasumisessa asumiseen liittyy asukkaan säännöllinen tuen ja ohjauksen tarve arjen toiminnoissa. Tehostettua palveluasumista järjestetään kuntoutujille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Erityisesti tehostettuun palveluasumiseen kuuluu hoidon ja huolenpidon lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti. Asumispalveluiden tavoitteena on kuntoutujan portaittainen tukeminen itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan.

Kuntoutujalle voidaan järjestää myös tilapäisesti jaksohoitoa, jonka tavoitteena on tukea kuntoutujan toimintakykyä selviytyäkseen mahdollisimman itsenäisesti asumisessaan.


Toimi näin

Palveluihin voi hakeutua kyseisellä lomakkeella

http://www.kalliopp.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kallio/embeds/kalliowwwstructure/16377_Asumispalveluhakemuslomake_2015.pdf

Yhteydenotot: Arkisin ma-to klo 8-16, pe 8-14

palveluesimies 040 635 5290

sairaanhoitaja 044 419 5449


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelujen piiriin pääsemiseksi tulee olla hakemus, joka käsitellään erityisryhmien asumispalvelutyöryhmässä.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Asiakas maksaa asiakasmaksun lisäksi lääkkeet, ruoan ja vuokran.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: Yksityiset palveluntuottajat (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)