suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen hakeminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvalle sähkön tuotannolle maksetaan tuotantotukea eli syöttötariffia.

Syöttötariffin tarkoitus on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa metsähakkeen kilpailukykyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin (kuten kivihiili ja turve) verrattuna.

Syöttötariffijärjestelmässä sähkön tuottajalle, jonka voimala on hyväksytty järjestelmään, maksetaan tukea siihen oikeuttavasta sähkön tuotannosta tuotantotukilaissa määritellyllä tavalla. Lisäksi sähkön tuottaja osallistuu sähkömarkkinoille ja saa sähkön markkinahinnan tuottamansa sähkön myynnistä.

Syöttötariffijärjestelmä sulkeutui uusien tuulivoimaloiden osalta 1.11.2017 ja uusien biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta 1.1.2019, eikä järjestelmään ole siten mahdollista hyväksyä enää kyseisiä voimaloita.

Metsähakevoimaloita voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään 1.2.2021 asti, jolloin metsähakkeen syöttötariffin voimassaolo päättyy.

Toimi näin

 1. Valitse todentaja Energiaviraston hyväksymistä todentajista. Hyväksyttyjen todentajien nimet löydät Energiaviraston verkkosivuilta.
 2. Toimita Energiavirastolle sähköntuottajan perustietolomake ja voimalaitoksen perustietolomake. Toimita allekirjoitetut lomakkeet sähköpostitse osoitteeseen tuotantotuki@energiavirasto.fi.
 3. Valtuuta yksi tai useampi henkilö yhtiön SATU-käyttäjäksi Suomi.fi-valtuutuksen avulla. Valtuus löytyy kategoriasta Energiahuolto ja sen nimi on Uusiutuvan energian tuotantotukien hakeminen. Jos valtuutettava henkilö on ulkomaan kansalainen tai jos hakemusten allekirjoittajia on samanaikaisesti enemmän kuin yksi, Suomi.fi -valtuutusta ei voi käyttää. Täytä tällöin valtakirjalomake ja toimita se allekirjoitettuna postitse Energiavirastoon. Valtakirjan saat pyynnöstä osoitteesta tuotantotuki@energiavirasto.fi. Jokaisesta valtuutettavasta on täytettävä oma valtakirjalomake.
 4. Tee hyväksymishakemus SATU-järjestelmässä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät seurantaohjeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä metsähakevoimala, joka:

 • sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä
 • on liitetty sähköverkkoon siellä
 • omaa toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset sähkön tuotannolle

Sähkön tuottajan on toimitettava täytettynä Energiavirastolle

 • tuottajan perustietolomake
 • voimalaitoksen perustietolomake jokaisesta voimalaitoksesta

SATU-järjestelmässä asioiminen edellyttää, että sähkön tuottaja on valtuuttanut yhden tai useamman edustajan käyttämään järjestelmää Suomi.fi-valtuudella.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Tuotantotukilaki

Valtioneuvoston asetus tuotantotuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnergiavirasto
Palvelusta vastaaEnergiavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 11.1.2021