suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Meluilmoitus

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä, kuten kivenmurskauksesta, tietyistä louhinta-, purku- ja rakennustöistä, moottoriurheilukilpailuista ja ilta- tai yöaikaan järjestettävistä ulkoilmakonserteista on tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Meluilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Toimintaa ei saa ilman melupäätöstä aloittaa, ennen kuin ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 vuorokautta. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta on aina tiedotettava naapureille riittävän ajoissa etukäteen. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on aina etukäteen tiedotettava melun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus on aina tehtävä seuraavanlaisista töistä ja tapahtumista:

  • Rakentaminen, korjaustyö, kunnossapito tai muu näihin rinnastettava työ tai toimenpide, jonka aiheuttama melu ylittää selvästi alueen tavanomaisen taustamelun, jos työtä tehdään yöaikana (klo 20.00 - 7.00), jos työtä tehdään kahtena tai useampana arki-iltana (ma - pe klo 18.00 - 20.00), jos työtä tehdään viikonloppuna (pe klo 18.00 - ma klo 7.00) tai jos työtä tehdään arkipäivisin yli viikon ajan (klo 7.00 - 16.00). Alueen tavanomaisen taustamelun ylittävää melua aiheuttavat esimerkiksi: paalutuskone, paineilmapora, ilmakompressori, kaivinkone, piikkauskone, nosturi sekä moottori- tai sirkkelisaha. Tavanomainen rakentaminen ei vaadi ilmoitusta.
  • Tilapäinen tapahtuma, esimerkiksi ulkoilmakonsertti, jossa käytetään äänenvahvistimia, moottoriurheilukilpailu, urheilu-, huvi-, näytös- tai muu suuri yleisötilaisuus joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua.

Meluilmoitus löytyy Ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset/Melua_tai_tarinaa_aiheuttava_tilapainen_toiminta

Toimi näin

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena esimerkiksi ympäristökeskuksen laatimalla lomakkeella. Konnevedellä meluilmoitus toimitetaan ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkäselle. Ympäristösuojelusihteerin toimisto sijaitsee kunnantalolla. Voit myös ottaa Johannaan yhteyttä joko puhelimitse tai tulemalla paikanpäälle kunnantalolle kaikissa meluilmoitukseen liittyvissä asioissa.

Päätökset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivää ilmoituksen jättämisestä. Päätökseen saa hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.

Johanna Mykkänen

johanna.mykkanen@konnevesi.fi

0400 200 194

Ympäristönsuojelusihteeri

Kauppakatu 25

44300 Konnevesi

Kenelle ja millä ehdoin

Vastuu ilmoituksen tekemisestä on rakentajalla, tapahtumajärjestäjällä tai vastaavalla, jonka toiminnasta melu ja tärinä pääasiallisesti aiheutuvat.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020